Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
datova-sada:uredni-deska [2018/04/06 17:15]
Michal Škop přidán odkaz na návrh nového standardu
datova-sada:uredni-deska [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- ----
  
-Do **10.5.2018** je možné připomínkovat nový návrh standardu: [[draft:uredni-deskaNávrh nového standardu (v.2)]]+<WRAP center round important 60%> 
 +Tento standard je nahrazen [[https://ofn.gov.cz/úřední-desky/|Otevřenou formální normou pro úřední desky]]
 +</WRAP>
  
- 
- 
-===== Datová schémata ===== 
- 
-Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb. 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-datove-schema-xml.xsd|Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)}} 
- 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-datove-schema-csv.json|Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)}} 
- 
- 
-==== Dokumentace datového schématu pro formát CSV ==== 
- 
-{{page>datove-schema:uredni-deska-datove-schema-csv-wiki&noeditbtn&nodate}} 
- 
- 
-===== Předpřipravená metadata ===== 
- 
-Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-==== Metadata datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}} 
-<csv datova-sada:uredni-deska-metadata-datove-sady.csv></csv> 
- 
- 
-==== Metadata distribuce datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}} 
-<csv datova-sada:uredni-deska-metadata-distribuce.csv></csv> 
  
  • datova-sada/uredni-deska.1523027758.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)