Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
datova-sada:uredni-deska [2019/09/17 07:49]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
datova-sada:uredni-deska [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- ----
  
-Do **10.5.2018** ​je možné připomínkovat nový návrh standardu: ​[[draft:uredni-deskaNávrh nového standardu (v.2)]] +<WRAP center round important 60%> 
- +Tento standard ​je nahrazen ​[[https://​ofn.gov.cz/​úřední-desky/|Otevřenou formální normou pro úřední desky]]. 
- +</WRAP>
- +
- +
-{{page>datove-schema:​uredni-deska-datove-schema-csv-wiki&​noeditbtn&​nodate}} +