Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
datova-sada:uredni-deska [2016/03/09 08:18]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
datova-sada:uredni-deska [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty).
  
 +----
  
 +<WRAP center round important 60%>
 +Tento standard je nahrazen [[https://ofn.gov.cz/úřední-desky/|Otevřenou formální normou pro úřední desky]].
 +</WRAP>
  
-===== Datová schémata ===== 
- 
-Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb. 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-datove-schema-xml.xsd|Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)}} 
- 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-datove-schema-csv.json|Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)}} 
- 
- 
-==== Dokumentace datového schématu pro formát CSV ==== 
- 
-{{page>datove-schema:uredni-deska-datove-schema-csv-wiki&noeditbtn&nodate}} 
- 
- 
-===== Předpřipravená metadata ===== 
- 
-Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-==== Metadata datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}} 
-<csv datova-sada:uredni-deska-metadata-datove-sady.csv></csv> 
- 
- 
-==== Metadata distribuce datové sady ==== 
- 
-{{:datova-sada:uredni-deska-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}} 
-<csv datova-sada:uredni-deska-metadata-distribuce.csv></csv> 
  
  • datova-sada/uredni-deska.1457507882.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)