Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

datova-sada:zelen-a-rostliny-mimo-parky [2016/03/09 00:00]
datova-sada:zelen-a-rostliny-mimo-parky [2019/09/17 07:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Datová sada: Zeleň mimo parky ======
 +
 +Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod.
 +
 +
 +