datovy-typ:datumcas

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datovy-typ:datumcas [2019/09/17 09:34]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datový typ: Datum a čas ====== 
-<WRAP center round important 60%> 
-Tato definice byla nahrazena [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/#datum-a-čas|Otevřenou formální normou pro základní datové typy]]. 
-</WRAP> 
- 
-Tento datový typ reprezentuje datum a čas. 
- 
-Předpokládá se, že bude odpovídat specifikaci datového typu {{https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime|xsd:dateTime}} z jazyka XML Schema, a to při použití v jiných formátech než XML, tj. CSV, XML, RDF, JSON.