datovy-typ:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datovy-typ:start [2019/09/17 09:33]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Sdílené datové typy ====== 
  
-<WRAP center round important 60%> 
-Tyto definice byly nahrazeny [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/|Otevřenou formální normou pro základní datové typy]]. 
-</WRAP> 
- 
- 
-V doporučených datových schématech používáme primitivní datové typy inspirované [[http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-datatypes|datovými typy XML Schema]]. 
- 
-  * [[datovy-typ:anone|AnoNe]] 
-  * [[datovy-typ:celé-císlo|Celé číslo]] 
-  * [[datovy-typ:cas|Čas]] 
-  * [[datovy-typ:datum|Datum]] 
-  * [[datovy-typ:datumcas|Datum a čas]] 
-  * [[datovy-typ:desetinné-císlo|Desetinné číslo]] 
-  * [[datovy-typ:řetezec|Řetězec]] 
-  * [[datovy-typ:url|URL]]