definition_opendata

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

definition_opendata [2019/09/17 09:44]
Jakub Klímek
definition_opendata [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Zákonná definice otevřených dat ====== 
-Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106/zneni-20170101#p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//**. 
  
-Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[informace:]]. 
  • definition_opendata.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)