definition_opendata

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
definition_opendata [2018/12/19 14:34]
Jakub Klímek
definition_opendata [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
 Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106/zneni-20170101#p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//**. Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106/zneni-20170101#p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//**.
  
-Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[informace:co-jsou-otevřená-data]].+Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[informace:]].
  • definition_opendata.1545226450.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)