Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
definition_opendata [2016/12/02 09:43]
Martin Nečaský
definition_opendata [2016/12/02 09:44] (aktuální)
Martin Nečaský
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Zákonná definice otevřených dat ====== ====== Zákonná definice otevřených dat ======
-Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"​informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//​**.+Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106/​zneni-20170101#​p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"​informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//​**.
  
 Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[standardy:​co-jsou-otevrena-data|]]. Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[standardy:​co-jsou-otevrena-data|]].