Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
definition_opendata [2018/12/19 14:45]
Jakub Klímek
definition_opendata [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
 Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106/​zneni-20170101#​p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"​informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//​**. Zákonná definice otevřených dat je upravena v [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106/​zneni-20170101#​p3-11|zákoně o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)]] ve znění pozdějších předpisů. Ten v § 3 odst. 11 vymezuje otevřená data jako **//"​informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat"//​**.
  
-Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[informace:​start]].+Tento portál poskytuje detailní informace k problematice otevřených dat. Pro hlubší vysvětlení toho, co otevřená data jsou a nejsou doporučujeme pokračovat na stránce [[informace:​]].