development:poskytovatele

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
development:poskytovatele [2017/05/23 10:18]
tomas.pecha
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Na textu se právě pracuje ======  
-====== Poskytovatelé otevřených dat ======  
  
-Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty. 
- 
-==== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? ==== 
-Otevřená data mají oporu v legislativě, ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příklady motivace pro otevírání dat]]). 
- 
-Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|koordinátora otevírání dat]] a určit [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příslušné pracovníky/útvary]], kteří se budou na otevírání dat podílet. 
-Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|vzory interních směrnic]]) 
- 
-==== Jak vybrat data, která by se měla otevírat? ==== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou [[cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni|možné datové sady]] ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny vzory plánů pro jednotlivé typy OVM). 
-U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace. 
-U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace. 
-Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) schválí vedení. 
- 
-==== Jak připravit publikaci otevřených dat? ==== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanovení podobu publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti. 
-Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně upravit informační systémy). 
-U všech datových sad kurátor zajistí popsání jejich struktury (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce. 
-Ke každé datové sadě je nutné [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|stanovení podmínek užití]] (licence). 
-Vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu. 
- 
-==== Jak informovat o publikaci otevřených dat? ==== 
-O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách, ale musí být katalogizována. 
-Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat (návod zde). 
-Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního lokálního katalogu otevřených dat (a případně spravovat tak otevřená data resortních, podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog automatizovaně registrovat v Národním katalogu otevřených dat. 
- 
-==== Co dělat po zveřejnění otevřených dat? ==== 
-Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech aktualizovat a dále je vhodné vyhodnocovat přínosnost  
-publikace. 
- 
- 
-==== Kolik to bude stát a kde získat další dovednosti? ==== 
-Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu. Česká republika podporuje ve svých strategických dokumentech otevřená data a lze získat i finanční podporu pro některé aktivity spojené s publikací.   
-Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu školení v oblasti otevřených dat. 
  • development/poskytovatele.1495527520.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)