otevřené-formální-normy:start

Toto je starší verze dokumentu!


Otevřené formální normy (OFN)

Otevřené formální normy ve smyslu § 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou pro poskytovatele otevřených dat dle § 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím závazné. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Tím je umožněno taková data jednodušeji využívat nezávisle na tom, od kterého jsou poskytovatele.

Na otevřených formálních normách pracujeme na GitHubu. Navrhujte nové normy a přispívejte do existujících!

Otevřená formální norma (OFN) specifikuje, jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích, akcích apod. Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je následující:

  1. Pokud publikujete data, která významově odpovídají tomu, co modelujeme, použijte tuto specifikaci, ať je to všude stejně a dá se s daty jednotně pracovat, nezávisle na zdroji.
  2. Všechny položky jsou nepovinné, tj. pokud některé nemáte, a objektivně nejsou potřeba, nic se neděje, prostě je v datech vynecháte.
  3. V OFN pro konkrétní datové sady ale máme „minimalistický“ příklad. Tím říkáme, že pokud nepublikujete/nemáte ani to co je v něm, tak ta data zřejmě nebudou dávat smysl a tudíž je nikdo nebude schopen použít, což je proti smyslu otevřených dat.
  4. Pokud máte položky navíc, tak je můžete libovolně přidat. V tom případě bychom byli rádi, když nám dáte vědět, abychom mohli zvážit, zda to není něco, u čeho má smysl uvažovat o zanesení do OFN pro ostatní poskytovatele a zpracovatele těchto dat.

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady:

Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v tzv. sdílených specifikacích, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy a specifikace. Následující specifikace jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále pracujeme na:

Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. To znamená, že podle nich může probíhat implementace. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.

Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách:

  • otevřené-formální-normy/start.1603382693.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/10/22 18:04
  • autor: Michal Kubáň