dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2020/05/25 16:46]
Jakub Míšek [Ochrana osobních údajů a poskytování otevřených dat]
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále označované jako „Nařízení“ nebo „GDPR“ z anglického „General Data Protection Regulation“) bylo přijato v dubnu 2016 a je aplikovatelné od 25. května 2018. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu ve všech členských státech EU a je prostředkem celoevropské reformy systému ochrany osobních údajů.  Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále označované jako „Nařízení“ nebo „GDPR“ z anglického „General Data Protection Regulation“) bylo přijato v dubnu 2016 a je aplikovatelné od 25. května 2018. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu ve všech členských státech EU a je prostředkem celoevropské reformy systému ochrany osobních údajů. 
-Na národní úrovni jsou vybraná ustanovneí GDPR upřesněná [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110|zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů]].+Na národní úrovni jsou vybraná ustanovení GDPR upřesněná [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110|zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů]].
  
  
  • dokumenty/ochrana-osobních-údajů-a-gdpr.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)