dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2019/05/21 00:20]
Jakub Míšek [B) Zpracování osobních údajů příjemci dat – tvůrci aplikací]
dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ochrana osobních údajů a poskytování otevřených dat ====== ====== Ochrana osobních údajů a poskytování otevřených dat ======
  
-Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále označované jako „Nařízení“ nebo „GDPR“ z anglického „General Data Protection Regulation“) bylo přijato v dubnu 2016 a je aplikovatelné od 25. května 2018. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu ve všech členských státech EU a je prostředkem celoevropské reformy systému ochrany osobních údajů. Nahradilo směrnici 95/46/ES, jejíž implementace byla provedena do českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. +Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále označované jako „Nařízení“ nebo „GDPR“ z anglického „General Data Protection Regulation“) bylo přijato v dubnu 2016 a je aplikovatelné od 25. května 2018. Jedná se o přímo aplikovatelnou normu ve všech členských státech EU a je prostředkem celoevropské reformy systému ochrany osobních údajů.  
-GDPR stojí na stejných principech jako směrnice 95/46/ES, které dále posiluje výslovným uvedením některých práv subjektů údajů, přísnější sankcemi a nezbytností vést detailní dokumentaci o zpracování údajů. +Na národní úrovni jsou vybraná ustanovení GDPR upřesněná [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110|zákonem č110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů]].
-V současné době vrcholí legislativní proces harmonizačního zákona ([[http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=138|zákona o zpracování osobních údajů]]), který nahradí zákon č. 101/2000 Sb.+
  
  
  • dokumenty/ochrana-osobních-údajů-a-gdpr.1558390821.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)