Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
draft:číselníky [2018/06/25 13:55]
Jakub Klímek [SKOS - standard pro číselníky]
draft:číselníky [2018/06/25 14:55]
Jakub Klímek [SKOS - standard pro číselníky]
Řádek 63: Řádek 63:
 Zde začíná být patrný další problém, a to jak číselníky reprezentovat tak, aby každý uživatel poznal, co je kód, co je název a v jakém je jazyce. Zde začíná být patrný další problém, a to jak číselníky reprezentovat tak, aby každý uživatel poznal, co je kód, co je název a v jakém je jazyce.
 I za předpokladu tabulkové reprezentace je variant totiž příliš mnoho, a každý poskytovatel dat si zajisté vybere jinou. I za předpokladu tabulkové reprezentace je variant totiž příliš mnoho, a každý poskytovatel dat si zajisté vybere jinou.
-Zpravidla se jená o ruční práci, jelikož se číselník od číselníku liší:+Zpravidla se jedná ​o ruční práci, jelikož se číselník od číselníku liší:
   * Názvy sloupců   * Názvy sloupců
       * Diakritika       * Diakritika
Řádek 94: Řádek 94:
 Reprezentace číselníků v RDF dle SKOS má ještě další výhodu. Reprezentace číselníků v RDF dle SKOS má ještě další výhodu.
 Při správné implementaci při přístupu k URI položky či číselníku,​ tj. jeho použití jako URL - Uniform Resource Locator, dostane zájemce, ať už člověk či aplikace, přímo reprezentaci této položky, což je v případě jiných reprezentací nemyslitelné. Při správné implementaci při přístupu k URI položky či číselníku,​ tj. jeho použití jako URL - Uniform Resource Locator, dostane zájemce, ať už člověk či aplikace, přímo reprezentaci této položky, což je v případě jiných reprezentací nemyslitelné.
 +
 +==== Položka číselníku dle SKOS ====
 +V doporučení SKOS se položce číselníku říká Koncept - ''​skos:​Concept''​ a číselníku samotnému Schéma konceptů - ''​skos:​ConceptScheme''​.
 +
 +
 +==== Postup pro reprezentaci číselníku pomocí SKOS ====
 +  - Zvolte vzorec, dle kterého budete přidělovat IRI číselníkům a jejich položkám (viz. Konvence propojených dat)
 +  - Ze zdrojového systému převeďte číselníky do RDF reprezentace dle doporučení SKOS
 +  - Volitelně poskytněte reprezentaci v některých nižších formátech - CSV, JSON, XML či Excel
 +  - Číselník opatřede metadaty a zaregistrujte v NKOD
 +
 +
 +===== Další příklady číselníků ve SKOS =====
 +
 +[[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​eu-vocabularies/​authority-tables|Standardizované číselníky dle doporučení SKOS]] publikuje také [[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​about-us/​who-we-are|Úřad pro publikace Evropské Unie]].
  
 ===== Reprezentace v ostatních otevřených formátech ===== ===== Reprezentace v ostatních otevřených formátech =====