Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
draft:uredni-deska-autor-adresa-csv-20180615 [2018/06/15 03:35]
Michal Škop vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-^ Název atributu ^ Datový typ ^ Popis ^ Příklad ^ +
-|autor_adresa_kod_ruian| [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]]| Původní autor oznámení. ID v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí.| 694185|  +
-|autor_adresa_typ_ruian| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Typ prvku v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí.| stavební objekt|  +
-|autor_adresa_kod_adm| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí.| 696285|  +
-|autor_adresa_kod_obce| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Obec - LAU 2 kód.| CZ0325 559351|  +
-|autor_adresa_nazev_obce| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název obce.| Plasy|  +
-|autor_adresa_nazev_momc| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název městského obvodu/​městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.| Plzeň 2-Slovany|  +
-|autor_adresa_nazev_mop| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.| Praha 8|  +
-|autor_adresa_kod_casti_obce| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Kód části obce vedené v RÚIAN.| 121533|  +
-|autor_adresa_nazev_casti_obce| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.| Žižkov|  +
-|autor_adresa_nazev_ulice| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.| Hlavní|  +
-|autor_adresa_typ_so| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.| č.ev.|  +
-|autor_adresa_cislo_domovni| [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]]| Původní autor oznámení. Číslo popisné nebo číslo evidenční,​ podle rozlišeného typu stavebního objektu.| 12|  +
-|autor_adresa_cislo_orientacni| [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]]| Původní autor oznámení. Číslo orientační,​ slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.| 2|  +
-|autor_adresa_znak_cisla_orientacniho| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Znak čísla orientačního,​ uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.| a|  +
-|autor_adresa_psc| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Poštovní směrovací číslo.| 33101|  +
-|autor_adresa_kod_okresu| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Okres - LAU 1 kód.| CZ0325|  +
-|autor_adresa_nazev_okresu| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název okresu.| Plzeň-sever|  +
-|autor_adresa_kod_kraje| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Kraj - NUTS 3 kód.| CZ032|  +
-|autor_adresa_nazev_kraje| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Název kraje.| Plzeňský kraj|  +
-|autor_adresa_budova| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.| Prague Gate|  +
-|autor_adresa_patro| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Číslo patra nebo jiné označení patra.| 4. patro|  +
-|autor_adresa_mistnost| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.| Místnost 4001|  +
-|autor_adresa_text| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Původní autor oznámení. Celá adresa jako jeden řetězec.| Plzeňská 285, 33101, Plasy|  +
-|autor_zemepisna_sirka| [[ datovy-typ:​desetinné-císlo | Desetinné číslo ]]| Původní autor oznámení. Zeměpisná šířka.| 49.6421053|  +
-|autor_zemepisna_delka| [[ datovy-typ:​desetinné-císlo | Desetinné číslo ]]| Původní autor oznámení. Zeměpisná délka.| 12.518535|  +
-|autor_souradnicovy_system| [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]]| Provozoval úřední desky. Souřadnicový systém.| 4326| +
-|autor_adresa_url | [[ datovy-typ:​url | URL]] | Původní autor oznámení. URL webové stránky. | <​nowiki>​https://​example.com</​nowiki>​| +
-|autor_adresa_email | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Původní autor oznámení. Kontaktní email. | info@example.com|+