Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
draft:uredni-deska-organizace-adresa-csv-20180615 [2018/06/15 03:33]
Michal Škop vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-^ Název atributu ^ Datový typ ^ Popis ^ Příklad ^ +
-|organizace_adresa_kod_ruian | [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]] | Provozovatel úřední desky. ID v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí. | 694185| +
-|organizace_adresa_typ_ruian | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Typ prvku v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí. | stavební objekt| +
-|organizace_adresa_kod_adm | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů,​ adres a nemovitostí. | 696285| +
-|organizace_adresa_kod_obce | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Obec - LAU 2 kód. | CZ0325 559351| +
-|organizace_adresa_nazev_obce | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název obce. | Plasy| +
-|organizace_adresa_nazev_momc | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název městského obvodu/​městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst. | Plzeň 2-Slovany| +
-|organizace_adresa_nazev_mop | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy. | Praha 8| +
-|organizace_adresa_kod_casti_obce | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Kód části obce vedené v RÚIAN. | 121533| +
-|organizace_adresa_nazev_casti_obce | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt. | Žižkov| +
-|organizace_adresa_nazev_ulice | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť. | Hlavní| +
-|organizace_adresa_typ_so | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu. | č.ev.| +
-|organizace_adresa_cislo_domovni | [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]] | Provozovatel úřední desky. Číslo popisné nebo číslo evidenční,​ podle rozlišeného typu stavebního objektu. | 12| +
-|organizace_adresa_cislo_orientacni | [[ datovy-typ:​celé-císlo | Celé číslo ]] | Provozovatel úřední desky. Číslo orientační,​ slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice. | 2| +
-|organizace_adresa_znak_cisla_orientacniho | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Znak čísla orientačního,​ uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen. | a| +
-|organizace_adresa_psc | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Poštovní směrovací číslo. | 33101| +
-|organizace_adresa_kod_okresu | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Okres - LAU 1 kód. | CZ0325| +
-|organizace_adresa_nazev_okresu | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název okresu. | Plzeň-sever| +
-|organizace_adresa_kod_kraje | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Kraj - NUTS 3 kód. | CZ032| +
-|organizace_adresa_nazev_kraje | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název kraje. | Plzeňský kraj| +
-|organizace_adresa_budova | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Označení budovy jejím názvem, číslem apod. | Prague Gate| +
-|organizace_adresa_patro | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Číslo patra nebo jiné označení patra. | 4. patro| +
-|organizace_adresa_mistnost | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti. | Místnost 4001| +
-|organizace_adresa_text | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Celá adresa jako jeden řetězec. | Plzeňská 285, 33101, Plasy| +
-|organizace_zemepisna_sirka | [[ datovy-typ:​desetinné-císlo | Desetinné číslo ]] | Provozovatel úřední desky. Zeměpisná šířka. | 49.6421053| +
-|organizace_zemepisna_delka | [[ datovy-typ:​desetinné-císlo | Desetinné číslo ]] | Provozovatel úřední desky. Zeměpisná délka. | 12.518535| +
-|organizace_souradnicovy_system | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozoval úřední desky. Souřadnicový systém. | 4326| +
-|organizace_adresa_url | [[ datovy-typ:​url | URL]] | Provozoval úřední desky. URL webové stránky. | <​nowiki>​https://​example.com</​nowiki>​| +
-|organizace_adresa_email | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozoval úřední desky. Kontaktní email. | info@example.com|+