Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
draft:uredni-deska-popis-atributu-20180615 [2018/06/15 03:29]
Michal Škop vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-^ Název atributu ^ Datový typ ^ Popis ^ Příklad ^ 
-|id | [[ datovy-typ:​cele-cislo | Celé číslo ]] | Id oznámení na úřední desce | 1024| 
-|identifikator | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Jednoznačný identifikátor dokumentu tvořícího oznámení, např. vlastní číselná řada. | P18D00000072| ​ 
-|organizace_ico | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. IČO. | 00258245| 
-|organizace_nazev | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Provozovatel úřední desky. Název. | Město Horní Datová| ​ 
-|autor_nazev | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Původní autor oznámení. Název. | Obec Dolní Datová| ​ 
-|autor_ico | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Původní autor oznámení. IČO. | 00258256| ​ 
-|url | [[ datovy-typ:​url | URL ]] | URL oznámení (s lidsky čitelnou zprávou) |<​nowiki>​https://​example.com/​uredni_deska/​2018-1</​nowiki>​| ​ 
-|nazev | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Název oznámení | Dotační program Hasiči 2018|  
-|anotace | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Krátké shrnutí oznámení, anotace, abstrakt. | Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018|  
-|zverejneno | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | "​Datum,​ příp. i čas, zveřejnění oznámení na úřední desce."​ | 2018-01-03T11:​12:​13+01:​00 | 
-|sejmuto | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | "​Datum,​ příp. i čas, sejmutí oznámení, tj. do kdy je oznámení zveřejněno na úřední desce."​ | 2018-01-03T11:​12:​13+01:​00| ​ 
-|schvaleno | [[ datovy-typ:​datum | Datum ]] | Datum vydání/​schválení oznámení. | 2017-12-31| ​ 
-|znacka | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Spisová značka oznámení. | OV/​13/​2018-Tisj| ​ 
-|cislo_jednaci | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Číslo jednací oznámení. | OV/666/18 Tisj|  
-|revize | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Označení revize/​verze oznámení. | 20180101| ​ 
-|agenda | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Agendy, kategorie, správní činnosti, pod které spadá oznámení. | dotace| ​ 
-|dokument_nazev | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Další dokument/y. Název dokumentu. | Příloha 1|  
-|dokument_url | [[ datovy-typ:​url | URL ]] | Další dokument. URL dokumentu. | <​nowiki>​https://​example.com/​uredni_deska/​2018-1/​priloha1.odt</​nowiki>​| ​ 
-|subjekt_nazev | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | Název subjektu, kterého se oznámení týká. | Sbor dobrovolných hasičů Dolní Datová| ​ 
-|subjekt_ico | [[ datovy-typ:​řetezec | Řetězec ]] | IČO subjektu, kterého se oznámení týká. | 00258267| ​