Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
draft:uredni-deska [2018/06/15 03:42]
Michal Škop release candidate 2018-06-15
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datová sada: Úřední deska ====== 
  
-**Verze 2, Release candidate 2018-06-15** 
- 
-Aktuální platná verze (verze 1) standardu: https://​opendata.gov.cz/​datova-sada:​uredni-deska 
- 
----- 
- 
-Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). 
- 
-===== Datová schémata ===== 
-Diagram minimalistického datového schématu: 
- 
-{{:​draft:​gazette_20180615_simple.png?​nolink&​400|}} 
- 
-Diagram komplexního datového schématu: 
- 
-{{:​draft:​gazette_20180615_full.png?​nolink&​600|}} 
- 
-==== JSON Schema a XML Schema ==== 
- 
-Soubory s (komplexními) datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb: 
- 
-    * {{ :​draft:​uredni-deska-20180615.json | Schéma pro formát JSON (JSON Schema)}} 
- 
-    * {{ :​draft:​uredni-deska-20180615.xsd || Schéma pro formát XML (XSD, XML Schema)}} 
- 
-==== Příklady ==== 
-=== Jednoduché oznámení === 
-Všechny atributy schématu jsou nepovinné. Nicméně bez některých základních atributů publikace prakticky ztrácí smysl. ​ 
- 
-Příklad minimalistického oznámení zveřejněného na úřední desce: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-simple-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
-=== Jednoduché oznámení s vlastními atributy === 
-Do schématu si lze přidávat libovolně další vlastní atributy. ​ 
- 
-Příklad přidání vlastních atributů nad rámec standardu: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-simple-extended-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
-=== Více oznámení - úřední deska === 
-Úřední deska bude nejčastěji obsahovat více oznámení. Ty jsou potom jednotlivými prvky pole. 
- 
-Příklad více oznámení: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-two-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
- 
-=== Komplexní oznámení === 
-Oznámení může obsahovat velké množství informací, např. o původním autorovi oznámení nebo o místě, kterého se oznámení týká. 
- 
-Příklad komplexního oznámení: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-large-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
- 
-=== Zápis v XML === 
-Obdobně lze oznámení zaznamenat také v XML. Opět je zde možné, jako ukázané výše u JSON, si vybrat jen některé atributy nebo naopak další vlastní přidat. 
- 
-Příklad zveřejnění dvou oznámení - jednoduchého a komplexního - v XML: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-xml-large-2-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
- 
-==== Zjednodušený zápis v CSV === 
-Je také možné použít zjednodušený zápis v CSV. Má ale jistá omezení. Je možné použít max. 1 prvek, který v obecném formátu může mít více položek (např. další soubory/​přílohy oznámení, agendy). Také nelze používat vlastní atributy nad rámec standardu. ​ 
- 
-Datové schéma dle specifikace CSV on the Web: {{ :​draft:​csv-schema-20180615.json | datové schéma}} 
- 
-Pozn: Jména sloupců se tvoří z atributů, zanořování se řeší spojením názvů pomocí "​_"​. 
- 
-**Základní atributy:​** 
-{{page>​draft:​uredni-deska-popis-atributu-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
- 
-**Atributy adresy (organizace publikující oznámení na své úřední desce):​** 
-{{page>​draft:​uredni-deska-organizace-adresa-csv-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}} 
- 
-**Atributy adresy u původního autora zprávy a subjektu zprávy** (zde opět možný jen jeden subjekt, narozdíl od JSON nebo XML) jsou obdobné: ​ 
-  * [[draft:​uredni-deska-autor-adresa-csv-20180615| Adresa původního autora oznámení]] 
-  * [[draft:​uredni-deska-subjekt-adresa-csv-20180615| Adresa subjektu oznámení]] 
- 
-===== Předpřipravená metadata ===== 
- 
-Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-==== Metadata datové sady ==== 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-metadata-datove-sady.csv|Metadata datové sady}} 
-<csv datova-sada:​uredni-deska-metadata-datove-sady.csv></​csv>​ 
- 
- 
-==== Metadata distribuce datové sady ==== 
- 
-{{:​datova-sada:​uredni-deska-metadata-distribuce.csv|Metadata distribuce}} 
-<csv datova-sada:​uredni-deska-metadata-distribuce.csv></​csv>​