Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
draft:uredni-deska [2018/04/06 17:11]
Michal Škop draft 2018-04-06-1
draft:uredni-deska [2018/06/15 03:42] (aktuální)
Michal Škop release candidate 2018-06-15
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Datová sada: Úřední deska ====== ====== Datová sada: Úřední deska ======
  
-**Verze 2, Draft 2018-04-06** +**Verze 2, Release candidate ​2018-06-15**
- +
-Připomínkovat tento draft je možné pomocí [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLScqiK2JAegAB3-EeQ6f3HLG2KS2iW2CwQrv63KpFzrYGr3lEQ/​viewform|tohoto formuláře]] nebo na adresu michal.skop@kohovolit.eu do **10.5.2018**+
  
 Aktuální platná verze (verze 1) standardu: https://​opendata.gov.cz/​datova-sada:​uredni-deska Aktuální platná verze (verze 1) standardu: https://​opendata.gov.cz/​datova-sada:​uredni-deska
Řádek 12: Řádek 10:
  
 ===== Datová schémata ===== ===== Datová schémata =====
-Diagram datového schématu:+Diagram ​minimalistického ​datového schématu: 
 + 
 +{{:​draft:​gazette_20180615_simple.png?​nolink&​400|}} 
 + 
 +Diagram komplexního datového schématu:​ 
 + 
 +{{:​draft:​gazette_20180615_full.png?​nolink&​600|}} 
 + 
 +==== JSON Schema a XML Schema ====
  
-{{:draft:​gazette_201804.png?​nolink&​600|}}+Soubory s (komplexními) datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb:
  
-Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb:+    * {{ :draft:​uredni-deska-20180615.json | Schéma pro formát JSON (JSON Schema)}}
  
-    * {{ :​draft:​uredni-deska-20180406.json | Schéma pro formát JSON (JSON Schema)}} +    * {{ :​draft:​uredni-deska-20180615.xsd || Schéma pro formát XML (XSD, XML Schema)}}
-    * {{ :​draft:​uredni-deska-20180406.xsd || Schéma pro formát XML (XSD, XML Schema)}}+
  
 ==== Příklady ==== ==== Příklady ====
Řádek 26: Řádek 31:
  
 Příklad minimalistického oznámení zveřejněného na úřední desce: Příklad minimalistického oznámení zveřejněného na úřední desce:
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-mini&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-simple-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
 === Jednoduché oznámení s vlastními atributy === === Jednoduché oznámení s vlastními atributy ===
 Do schématu si lze přidávat libovolně další vlastní atributy. ​ Do schématu si lze přidávat libovolně další vlastní atributy. ​
  
 Příklad přidání vlastních atributů nad rámec standardu: Příklad přidání vlastních atributů nad rámec standardu:
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-mini-extended&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-simple-extended-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
 === Více oznámení - úřední deska === === Více oznámení - úřední deska ===
 Úřední deska bude nejčastěji obsahovat více oznámení. Ty jsou potom jednotlivými prvky pole. Úřední deska bude nejčastěji obsahovat více oznámení. Ty jsou potom jednotlivými prvky pole.
  
 Příklad více oznámení: Příklad více oznámení:
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-pole&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-two-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
  
 === Komplexní oznámení === === Komplexní oznámení ===
Řádek 42: Řádek 47:
  
 Příklad komplexního oznámení: Příklad komplexního oznámení:
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-komplexni&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-json-large-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
  
 === Zápis v XML === === Zápis v XML ===
 Obdobně lze oznámení zaznamenat také v XML. Opět je zde možné, jako ukázané výše u JSON, si vybrat jen některé atributy nebo naopak další vlastní přidat. Obdobně lze oznámení zaznamenat také v XML. Opět je zde možné, jako ukázané výše u JSON, si vybrat jen některé atributy nebo naopak další vlastní přidat.
  
-Příklad ​komplexního ​oznámení v XML: +Příklad ​zveřejnění dvou oznámení ​- jednoduchého a komplexního - v XML: 
-{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-xml&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-priklad-xml-large-2-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
  
 ==== Zjednodušený zápis v CSV === ==== Zjednodušený zápis v CSV ===
 Je také možné použít zjednodušený zápis v CSV. Má ale jistá omezení. Je možné použít max. 1 prvek, který v obecném formátu může mít více položek (např. další soubory/​přílohy oznámení, agendy). Také nelze používat vlastní atributy nad rámec standardu. ​ Je také možné použít zjednodušený zápis v CSV. Má ale jistá omezení. Je možné použít max. 1 prvek, který v obecném formátu může mít více položek (např. další soubory/​přílohy oznámení, agendy). Také nelze používat vlastní atributy nad rámec standardu. ​
  
-Datové schéma dle specifikace CSV on the Web: {{ :​draft:​csv-schema.json | datové schéma}}+Datové schéma dle specifikace CSV on the Web: {{ :​draft:​csv-schema-20180615.json | datové schéma}}
  
 Pozn: Jména sloupců se tvoří z atributů, zanořování se řeší spojením názvů pomocí "​_"​. Pozn: Jména sloupců se tvoří z atributů, zanořování se řeší spojením názvů pomocí "​_"​.
  
 **Základní atributy:​** **Základní atributy:​**
-{{page>​draft:​uredni-deska-popis-atributu&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-popis-atributu-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
  
 **Atributy adresy (organizace publikující oznámení na své úřední desce):​** **Atributy adresy (organizace publikující oznámení na své úřední desce):​**
-{{page>​draft:​uredni-deska-organizace-adresa-csv&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}+{{page>​draft:​uredni-deska-organizace-adresa-csv-20180615&​noeditbtn&​nodate&​nouser}}
  
 **Atributy adresy u původního autora zprávy a subjektu zprávy** (zde opět možný jen jeden subjekt, narozdíl od JSON nebo XML) jsou obdobné: ​ **Atributy adresy u původního autora zprávy a subjektu zprávy** (zde opět možný jen jeden subjekt, narozdíl od JSON nebo XML) jsou obdobné: ​
-  * [[draft:​uredni-deska-autor-adresa-csv| Adresa původního autora oznámení]] +  * [[draft:​uredni-deska-autor-adresa-csv-20180615| Adresa původního autora oznámení]] 
-  * [[draft:​uredni-deska-subjekt-adresa-csv| Adresa subjektu oznámení]]+  * [[draft:​uredni-deska-subjekt-adresa-csv-20180615| Adresa subjektu oznámení]]
  
 ===== Předpřipravená metadata ===== ===== Předpřipravená metadata =====