edu:start_verze_2_základní_kurzy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:start_verze_2_základní_kurzy [2021/01/26 21:37]
Drahomír Chocholatý [Základní prezenční vzdělávání v oblasti otevřených dat.]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-=====Prezenční forma vzdělávacích aktivit v oblasti otevřených dat.===== 
-====Školení==== 
-===SK0 - Úvod k otevřeným datům.=== 
-  * Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat 
-  * Otevřená data ve světě, EU a v ČR 
-  * Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD. 
-  * Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF 
-  * Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie, publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití. 
-  * Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely. 
-  * Národní katalog otevřených dat (NKOD), strategické dokumenty, legislativa 
-===SK1 - Interoperabilita datových sad, konceptuální datové modelování a sémantika.=== 
-  * (Školení připravováno). 
-  * Vymezení obsahu datových sad, návrh jejich struktur. 
-  * Využívání standardů (OFN), zařazení nových struktur s potenciálem jejich sdílení mezi standardy. 
-  * Tvorba konceptuálních datových modelů. 
-  * Číselníky, řešení sémantiky obsahu datových sad, sémantické slovníky. 
-===SK2 - Práce s veřejným datovým fondem a architektura veřejné správy.=== 
-  * (Školení připravováno). 
-  * Způsoby publikace a využívání otevřených dat veřejného datového fondu (VDF). 
-  * Role otevřených dat v kontextu architektury veřejné správy, jejich význam a související specifika. 
-===SK3 - Využívání a propagace otevřených dat.=== 
-  * (Školení připravováno). 
-  * Způsoby práce s publikovanými datovými sadami. 
-  * Tvorba nových kontextů na základě publikovaných datových sad. 
-  * Využití otevřených dat v datových článcích. 
-  * Propagace otevřených dat všem zainteresovaným stranám. 
  
-====Workshopy==== 
-Pracovní workshopy probíhají se zástupci konkrétních organizací veřejné správy a místních samospráv za účelem diskuze jejich publikačních plánů, nastavení jejich procesů publikace a podpory při dalších aktivitách v oblastech otevřených dat.  
- 
-Počet účastníků je obvykle omezen na účastníky z jedné organizace a rovněž místo konání je obvykle v místě příslušné organizace. 
-===WS01 - "Tvorba publikačního plánu".=== 
-  * Vytvoření publikačního plánu dané organizace. 
-===WS02 - "Příprava dat k publikaci".=== 
-  * Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě dat a způsobů publikovaní datových sad. 
-===WS03 - "Katalogy a katalogizace OD ".=== 
-  * Poskytnutí pomoci při výběru vhodného řešení lokálního katalogu včetně jeho zprovoznění. 
-===WS04 - "Konceptuální modelování a OFN“.=== 
-  * Zaměření na návrh struktur datových sad pomocí tvorby konceptuálních modelů a využívání existujících standardů OFN. 
-===WS05 - "Příprava a publikace propojených otevřených dat ".=== 
-  * Podpora a pomoc konkrétní organizaci při přípravě a publikaci dat ve formátu propojených dat. 
-===WS06 - "Práce s daty veřejného datového fondu (VDF)".=== 
-  * Podpora a pomoc při publikaci a využívání otevřených dat veřejného datového fondu v konkrétní organizaci. 
  • edu/start_verze_2_základní_kurzy.1611693459.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/01/26 21:37
  • autor: Drahomír Chocholatý