kontakt:skupina-uživatelů-otevřených-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kontakt:skupina-uživatelů-otevřených-dat [2019/09/24 11:00]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pracovní skupina uživatelů otevřených dat ====== 
-Jedná se o neformální uskupení uživatelů otevřených dat veřejné správy ČR.  
-Slouží jako komunikační platforma mezi poskytovateli otevřených dat a jejich uživateli. 
-Uživateli otevřených dat jsou zejména: 
-  * programátoři aplikací nad daty veřejné správy 
-  * žurnalisté pracující s daty veřejné správy 
-  * zástupci soukromého a neziskového sektoru 
-  * zástupci akademické sféry 
-===== Činnosti ===== 
-Primární činnosti pracovní skupiny uživatelů pro otevřená data: 
-  * připomínkování kvality poskytovaných otevřených dat 
-  * spolupráce pří tvorbě [[vzor:start|standardů datových sad]] z různých oborů veřejné správy  
-  * [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|navrhování]] [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJl4dmtOVOon63c_Tla21TGl3RkT8Ty4ut3euQKhydE|nejžádanějších datových sad]] veřejného sektoru 
-  * vzájemný dialog mezi poskytovateli dat a jejich uživateli pro řešení zpětné vazby  
-  * spolupráce s Pracovní skupinou pro otevřená data (link na její stránku) 
-===== Členství ===== 
-Členem pracovní skupiny uživatelů otevřených dat se může stát kdokoliv, kdo má aktivní zájem podílet se na implementaci otevřených dat ve veřejné správě ČR.  
-Pokud máte zájem s námi spolupracovat, [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZ4AZHZB_MVs0ZA9SwfpUAWCQLte1E5oqncXr39CPFVJJFQ/viewform|registrujte se v tomto formuláři]]. 
-Pracovní skupina uživatelů otevřených dat byla založena v souvislosti se závazkem 5.7 [[http://digiczech.eu/wp-content/uploads/2016/06/Aktualizovan%C3%BD-Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-pro-rozvoj-digitln%C3%ADho-trhu.pdf|Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu]].