Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kontakt:start [2017/09/26 10:57]
Jakub Klímek
kontakt:start [2019/09/24 11:00]
Jakub Klímek
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat, Ministerstvo vnitra Michal Kubáň, Národní koordinátor otevřených dat, Ministerstvo vnitra
-  * Email :[[michal.kuban@mvcr.cz]]+  * Email :[[otevrenadata@mvcr.cz]]
   * Telefon: +420 974 816 395   * Telefon: +420 974 816 395
  
-[[kontakt:​skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]]