Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
kontakt:start [2018/01/23 14:29]
Jakub Klímek
kontakt:start [2019/09/24 11:00]
Jakub Klímek
Řádek 5: Řádek 5:
   * Telefon: +420 974 816 395   * Telefon: +420 974 816 395
  
-[[kontakt:​skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]]