metodika_publikace_datové_sady_příprava_datové_sady_k_publikaci_identifikace_zdrojů_s_požadovanými_daty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
metodika_publikace_datové_sady_příprava_datové_sady_k_publikaci_identifikace_zdrojů_s_požadovanými_daty [2020/09/04 14:32]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Identifikace zdrojů s požadovanými daty ======