Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nastroj:ckan-api [2018/04/23 08:37]
Jakub Klímek [package_show]
nastroj:ckan-api [2018/06/18 14:54] (aktuální)
Jakub Klímek [package_show]
Řádek 4: Řádek 4:
 Obě funkce musí být přístupné na adrese lokálního katalogu pod pevně stanovenými URL. Obě funkce musí být přístupné na adrese lokálního katalogu pod pevně stanovenými URL.
  
-Příklad: lokální katalog běží na adrese ​http://​data.organizace.cz. Funkce **package_list** je pak přístupná na adrese ​http://​data.organizace.cz/​api/​3/​action/​package_list a funkce **package_show** je pak přístupná na adrese ​http://​data.organizace.cz/​api/​3/​action/​package_show?​id=datova-sada-1 kde "​datova-sada-1"​ je ID konkrétní datové sady v lokálním katalogu sestávající z malých písmen bez diakritiky, čísel, podtržítek a pomlček.+Příklad: lokální katalog běží na adrese ​https://​data.organizace.cz. Funkce **package_list** je pak přístupná na adrese ​https://​data.organizace.cz/​api/​3/​action/​package_list a funkce **package_show** je pak přístupná na adrese ​https://​data.organizace.cz/​api/​3/​action/​package_show?​id=datova-sada-1 kde "​datova-sada-1"​ je ID konkrétní datové sady v lokálním katalogu sestávající z malých písmen bez diakritiky, čísel, podtržítek a pomlček.
  
 ===== package_list ===== ===== package_list =====
Řádek 25: Řádek 25:
 | title | Název datové sady | Řetězec | Ano | Kontroly | | title | Název datové sady | Řetězec | Ano | Kontroly |
 | notes | Popis datové sady | Řetězec | Ano | Seznam kontrol od 1.1.2012 | | notes | Popis datové sady | Řetězec | Ano | Seznam kontrol od 1.1.2012 |
-| frequency | Periodicita aktualizace | Řetězec dle [[https://​project-open-data.cio.gov/​iso8601_guidance/​|ISO 8601]] | Ano | R/P3M |+<del>frequency</​del> ​<del>Periodicita aktualizace</​del> ​<del>Řetězec dle [[https://​project-open-data.cio.gov/​iso8601_guidance/​|ISO 8601]]</​del> ​<del>Ano</​del> ​<del>R/P3M</​del>​ | 
 +| frequency | Periodicita aktualizace | Řetězec dle [[https://​publications.europa.eu/​cs/​web/​eu-vocabularies/​at-concept-scheme/​-/​resource/​authority/​frequency/?​target=Browse&​|EU slovníku pro frekvence]] | Ano | ANNUAL ​|
 | ruian_type | Související geografické území - typ prvku RÚIAN | Typ prvku RÚIAN | Ano | ST | | ruian_type | Související geografické území - typ prvku RÚIAN | Typ prvku RÚIAN | Ano | ST |
 | ruian_code | Související geografické území - kód prvku RÚIAN | Řetězec | Ano | 1 | | ruian_code | Související geografické území - kód prvku RÚIAN | Řetězec | Ano | 1 |
Řádek 31: Řádek 32:
 | maintainer_email | Email Kurátora dat | E-mail | Ne | verejnadata@INSTITUCE.cz | | maintainer_email | Email Kurátora dat | E-mail | Ne | verejnadata@INSTITUCE.cz |
 | maintainer | Jméno Kurátora dat | Řetězec | Ne | Jan Novák | | maintainer | Jméno Kurátora dat | Řetězec | Ne | Jan Novák |
-| schema |Odkaz na dokumentaci datové sady |URL | Ne| http://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​dokumentace-ds1.html |+| schema |Odkaz na dokumentaci datové sady |URL | Ne| https://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​dokumentace-ds1.html |
 | tags | Klíčová slova| pole objektů |Ano| viz níže | | tags | Klíčová slova| pole objektů |Ano| viz níže |
 | temporal_start | Dotčené časové období od |datum ve formátu xsd:date | Ne | 2012-01-01 | | temporal_start | Dotčené časové období od |datum ve formátu xsd:date | Ne | 2012-01-01 |
 | temporal_end | Dotčené časové období do | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2014-12-31 | | temporal_end | Dotčené časové období do | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2014-12-31 |
-| publisher_uri | URL poskytovatele dat | URL | Ano | http://​www.INSTITUCE.cz |+| publisher_uri | URL poskytovatele dat | URL | Ano | https://​www.INSTITUCE.cz |
 | publisher_name | Název poskytovatele dat | Řetězec | Ano | INSTITUCE | | publisher_name | Název poskytovatele dat | Řetězec | Ano | INSTITUCE |
 | resources | Datové zdroje | pole objektů | Ano | viz níže | | resources | Datové zdroje | pole objektů | Ano | viz níže |
Řádek 56: Řádek 57:
  
 ^ Název pole ^Název položky ^Datový typ ^Povinnost ^Příklad hodnoty ^ ^ Název pole ^Název položky ^Datový typ ^Povinnost ^Příklad hodnoty ^
-| url | Odkaz na stažení datového zdroje | URL | Ano | http://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​kontroly.trig |+| url | Odkaz na stažení datového zdroje | URL | Ano | https://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​kontroly.trig |
 | format | Formát datového zdroje | [[https://​www.iana.org/​assignments/​media-types/​media-types.xhtml|MIME typ]] | Ano | application/​trig | | format | Formát datového zdroje | [[https://​www.iana.org/​assignments/​media-types/​media-types.xhtml|MIME typ]] | Ano | application/​trig |
-| license_link | Odkaz na podmínky užití | URL | Ano | https://portal.gov.cz/portal/ostatni/volny-pristup-k-ds.html ​|+| license_link | Odkaz na podmínky užití | URL | Ano | [[https://data.gov.cz/podmínky-užití/volný-přístup/|https://​data.gov.cz/​podmínky-užití/​volný-přístup/​]] ​|
 | name | Název datového zdroje | Řetězec | Ne | Kontroly | | name | Název datového zdroje | Řetězec | Ne | Kontroly |
-| describedBy | Odkaz na strojově čitelné schéma datového zdroje | URL | Ne | http://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​ontologie.trig|+| describedBy | Odkaz na strojově čitelné schéma datového zdroje | URL | Ne | https://​www.INSTITUCE.cz/​open-data/​ontologie.trig|
 | describedByType | Formát schématu datového zdroje | [[https://​www.iana.org/​assignments/​media-types/​media-types.xhtml|MIME typ]] | Ne | application/​trig | | describedByType | Formát schématu datového zdroje | [[https://​www.iana.org/​assignments/​media-types/​media-types.xhtml|MIME typ]] | Ne | application/​trig |
 | temporal_start | Dotčené časové období od | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2015-01-01 | | temporal_start | Dotčené časové období od | datum ve formátu xsd:date | Ne | 2015-01-01 |