Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastroj:ckan-api [2018/04/23 08:22]
Jakub Klímek [package_show]
nastroj:ckan-api [2018/04/23 08:37] (aktuální)
Jakub Klímek [package_show]
Řádek 25: Řádek 25:
 | title | Název datové sady | Řetězec | Ano | Kontroly | | title | Název datové sady | Řetězec | Ano | Kontroly |
 | notes | Popis datové sady | Řetězec | Ano | Seznam kontrol od 1.1.2012 | | notes | Popis datové sady | Řetězec | Ano | Seznam kontrol od 1.1.2012 |
-| frequency | Periodicita aktualizace | Řetězec dle ISO 8601 | Ano | R/P3M |+| frequency | Periodicita aktualizace | Řetězec dle [[https://​project-open-data.cio.gov/​iso8601_guidance/​|ISO 8601]] | Ano | R/P3M |
 | ruian_type | Související geografické území - typ prvku RÚIAN | Typ prvku RÚIAN | Ano | ST | | ruian_type | Související geografické území - typ prvku RÚIAN | Typ prvku RÚIAN | Ano | ST |
 | ruian_code | Související geografické území - kód prvku RÚIAN | Řetězec | Ano | 1 | | ruian_code | Související geografické území - kód prvku RÚIAN | Řetězec | Ano | 1 |
Řádek 70: Řádek 70:
 Dle standardu DCAT jsou podmínky užití vlastností datového zdroje, jelikož každý datový zdroj může mít podmínky jiné. Položku **license_link** lze uvést i v poli datové sady **result**, pak se interpretuje jako že jsou podmínky užití stejné pro všechny datové zdroje. Dle standardu DCAT jsou podmínky užití vlastností datového zdroje, jelikož každý datový zdroj může mít podmínky jiné. Položku **license_link** lze uvést i v poli datové sady **result**, pak se interpretuje jako že jsou podmínky užití stejné pro všechny datové zdroje.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +==== Příklady existujících rozhraní ====
 +Zde uvádíme příklady existujících rozhraní pro harvestaci NKOD. Upozorňujeme ale, že [[statistika:​start|ne všechny zcela splňují]] specifikaci uvedenou výše:
 +  * Český statistický úřad: [[http://​vdb.czso.cz/​pll/​eweb/​lkod.package_list|package_list]],​ [[https://​vdb.czso.cz/​pll/​eweb/​lkod.package_show?​id=cis1051|package_show]]
 +  * [[https://​data.cssz.cz/​|Česká správa sociálního zabezpečení]]:​ [[https://​data.cssz.cz/​api/​3/​action/​package_list|package_list]],​ [[https://​data.cssz.cz/​api/​3/​action/​package_show?​id=zamestnanci-cssz-dle-vzdelani|package_show]]
 +  * [[http://​opendata.praha.eu/​|Opendata hlavního města Prahy]]: [[http://​opendata.praha.eu/​api/​3/​action/​package_list|package_list]],​ [[http://​opendata.praha.eu/​api/​3/​action/​package_show?​id=ipr-absolutni_vysky_budov|package_show]]