nastroj:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nastroj:start [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Nástroje pro publikaci otevřených dat ====== 
-Existuje řada nástrojů, které publikaci otevřených dat usnadňují. Zde uvádíme nejzajímavější kandidáty, jejich popis a způsob použití. 
- 
-  * [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národní katalog otevřených dat (NKOD)]] - katalog otevřených dat veřejné správy ČR. 
- 
-//Nástroje pro vytváření lokálních katalogů.// Na odkazovaných stránkách je poskytnut návod na zprovoznění a úpravu příslušného katalogizačního nástroje. Úprava umožní automatický sběr v lokálním katalogizačním nástroji uvedených metadat do Národního katalogu otevřených dat:  
-  * [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] 
-  * [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] 
- 
-/*Nástroj [[http://opendatanode.org/|Open Data Node (ODN)]] umožňuje využít zmíněný katalogizační nástroj CKAN nejenom pro katalogizaci otevřených dat ve veřejném katalogu ale také jako neveřejný datový katalog, ve kterém může Poskytovatel dat katalogizovat veškeré své datové sady a teprve vybrané exportovat do veřejného katalogu otevřených dat. Dále v sobě integruje ETL nástroj [[http://unifiedviews.eu|UnifiedViews]], který umožňuje automatizovat [[cinnost:priprava-datove-sady-k-publikaci|přípravu datových sad k publikaci]].*/ 
----- 
- 
-======= Nástroje pro publikaci otevřených prostorových dat ======= 
-  * Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz - Katalog datových sad a služeb. 
-  * PyCSW http://pycsw.org - Lehká serverová aplikace pro tvorbu katalogu prostorových dat podporující INSPIRE specifikace. 
-  * GeoNetwork open source http://geonetwork-opensource.org/ - Komplexní serverové řešení pro tvorbu katalogu prostorových dat podporující INSPIRE specifikace. 
-  * MapServer http://mapserver.org - Mapový server umožňující publikaci prostorových dat pomocí webových služeb OGC (OGC OWS) s konfigurací pomocí textových souborů. 
-  * GeoServer http://geoserver.org - Mapový server umožňující publikaci prostorových dat pomocí webových služeb OGC (OGC OWS) s webovým konfiguračním rozhraním. 
  
  • nastroj/start.1591169822.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1