nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan [2021/03/23 18:07]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== CKAN a jeho rozšíření ====== 
-Pro instalaci CKAN lze volit ze tří možností podle  
-[[http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/index.html| návodu pro instalaci (anglicky)]]. Instalace CKAN vyžaduje IT specialistu se znalostí administrace OS UNIX. 
  
-==== Výhody ==== 
-  * [[http://ckan.org/|CKAN]] vyvíjí [[https://okfn.org/|Open Knowledge International (OKI)]] – je zde nízké riziko přerušení podpory open-source verze; 
-  * Běží na [[http://ckan.org/instances|stovkách instancí po světě]]; 
-  * Už má za sebou více jak 5 let vývoje, má vybudovánu komunitu vývojářů; 
-  * Má [[http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html#action-api-reference|API]] i pro zápis dat z jiných aplikací (DKAN jen ručně). 
- 
-==== Nevýhody ==== 
-  * Nesoulad s moderními standardy pro katalogizaci dat DCAT a DCAT-AP a z toho vyplývající omezená schopnost naplňovat záznamy v NKOD 
-  * Požadavky: Linux, PostgreSQL, Python, Java - nestačí tedy běžný webhosting. 
- 
-==== Instalace ==== 
-V [[http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/index.html|návodu pro instalaci (anglicky)]] jsou popsány tři způsoby instalace v závislosti na konkrétním operačním systému. 
- 
-=== Instalace na Ubuntu 12.04 64-bitová verze === 
-Postupujte dle [[http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-package.html|návodu pro instalaci z balíčku (anglicky)]], který vás provede instalací PostgreSQL, Apache Solr a balíčku CKAN a jednoduchou inicializací. 
- 
-=== Instalace pomocí obrazu Docker === 
-K instalaci pomocí [[https://www.docker.com/|Docker]] je potřeba jen stroj, který umí pracovat s Docker obrazy. 
- 
-=== Instalace ze zdrojového kódu === 
-Pokud vám nevyhovuje ani instalace pomocí balíčku, ani instalace přes Docker obrazy a máte přístup k serveru s OS Linux a s nainstalovanými technologiemi Python, Java a PostgreSQL, lze CKAN nainstalovat ze zdrojového kódu pomocí [[http://docs.ckan.org/en/latest/maintaining/installing/install-from-source.html|návodu na instalaci ze zdrojového kódu (anglicky)]]. 
- 
-V každém případě je pro kompatibilitu s NKOD třeba po instalaci CKAN ještě doinstalovat [[https://github.com/jakubklimek/ckanext-odczdataset|rozšíření metadat]] dle [[http://docs.ckan.org/en/latest/extensions/tutorial.html#installing-the-extension|návodu na instalaci rozšíření CKAN (anglicky)]].