nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan [2021/03/23 18:07]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== DKAN a jeho rozšíření ====== 
-Pro instalaci DKAN je potřeba mít přístup k webovému serveru s podporou technologií PHP a MySQL. To může být i externí webhostingová služba. Dále je potřeba postupovat podle [[http://docs.getdkan.com/en/latest/introduction/get-dkan.html|návodu na instalaci (anglicky)]], kde jsou popsány způsoby instalace. Po instalaci DKAN je nutno přidat [[https://github.com/jakubklimek/dkanext-nkod|rozšíření pro kompatibilitu s NKOD]]. 
- 
-==== Výhody ==== 
- 
-  * [[http://nucivic.com/dkan/|DKAN]] je modul pro redakční systém [[https://www.drupal.org/drupal-7.0|Drupal 7]] - lze využít jeho rozšíření a grafické styly 
-  * Snadnější instalace, požadavky jsou jen: PHP + MySQL 
- 
-==== Nevýhody ==== 
-  * Nesoulad s moderními standardy pro katalogizaci dat DCAT a DCAT-AP a z toho vyplývající omezená schopnost naplňovat záznamy v NKOD 
-  * DKAN [[http://docs.getdkan.com/en/latest/apis/ckan-dataset.html|CKAN API]] je jen pro čtení. To znamená, že uložené katalogizační záznamy lze strojově číst, ale nelze je strojově vkládat, musí se vkládat a upravovat ručně. Není tedy vhodný do prostředí, kde jsou katalogizovaná data generována automatizovaně. [[https://github.com/NuCivic/dkan_dataset/tree/7.x-1.x/modules/dkan_dataset_rest_api|API pro zápis]] je ve vývoji. 
-  * DKAN vyvíjí [[http://nucivic.com/dkan|NuCivic]] - komerční firma. Podpora open-source verze v budoucnosti je tedy nejistá, plně v moci této firmy. 
-  * Produkt je mladý, nemá vybudovanou vývojářskou základnu a vyžaduje časté aktualizace. 
-