otevřené-formální-normy:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
otevřené-formální-normy:start [2020/12/09 09:22]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřené formální normy (OFN) ====== 
-Otevřené formální normy ve smyslu [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné. 
-Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. 
-Tím je umožněno taková data jednodušeji využívat nezávisle na tom, od kterého jsou poskytovatele. 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Na otevřených formálních normách [[https://github.com/opendata-mvcr/otevrene-formalni-normy|pracujeme na GitHubu]]. Navrhujte nové normy a přispívejte do existujících! 
-</WRAP> 
- 
-===== Význam a způsob použití otevřených formálních norem ===== 
-Otevřená formální norma (OFN) specifikuje, jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích, akcích apod. 
-Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je následující: 
-  - Pokud publikujete data, která významově odpovídají tomu, co modelujeme, použijte tuto specifikaci, ať je to všude stejně a dá se s daty jednotně pracovat, nezávisle na zdroji. 
-  - Všechny položky jsou nepovinné, tj. pokud některé nemáte, a objektivně nejsou potřeba, nic se neděje, prostě je v datech vynecháte. 
-  - V OFN pro konkrétní datové sady ale máme "minimalistický" příklad. Tím říkáme, že pokud nepublikujete/nemáte ani to co je v něm, tak ta data zřejmě nebudou dávat smysl a tudíž je nikdo nebude schopen použít, což je proti smyslu otevřených dat. 
-  - Pokud máte položky navíc, tak je můžete libovolně přidat. V tom případě bychom byli rádi, když nám [[https://github.com/opendata-mvcr/otevrene-formalni-normy/issues|dáte vědět]], abychom mohli zvážit, zda to není něco, u čeho má smysl uvažovat o zanesení do OFN pro ostatní poskytovatele a zpracovatele těchto dat. 
-===== OFN pro konkrétní datové sady ===== 
- 
-Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. 
-To znamená, že podle nich může probíhat implementace. 
-Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. 
-  * [[https://ofn.gov.cz/registr-práv-a-povinností/|Registr práv a povinností]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/aktuality/|Aktuality]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/sportoviště/|Sportoviště]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/turistické-cíle/|Turistické cíle]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/události/|Události]] 
- 
-Dále jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady: 
-  * [[https://ofn.gov.cz/bezúplatná-plnění-a-dary/|Bezúplatná plnění a dary]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/dřeviny/|Dřeviny]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/faktury/|Faktury]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/hlasování/|Hlasování]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/nádoby-na-tříděný-odpad/|Nádoby na tříděný odpad]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/pracovní-místa/|Pracovní místa]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/pracovní-místa-ve-vědě-a-výzkumu/|Pracovní místa ve vědě a výzkumu]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/sběrné-dvory/|Sběrné dvory]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/témata-dizertačních-prací/|Témata dizertačních prací]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/úřední-desky/|Úřední desky]] 
- 
-===== Specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat (sdílené specifikace) ===== 
- 
-Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v tzv. sdílených specifikacích, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy a specifikace. 
-Následující specifikace jsou finalizované. 
-To znamená, že podle nich může probíhat implementace. 
-Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. 
- 
-  * [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství 
-  * [[https://ofn.gov.cz/věc/|Věc]] - Společný předek všech tříd definovaných v OFN a sdílených specifikacích. Definuje identifikátor, název, popis, čas zneplatnění apod. 
-  * [[https://ofn.gov.cz/adresy/|Adresy]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/bezbariérovost/|Bezbariérovost]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/časová-specifikace/|Časová specifikace]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/digitální-objekty/|Digitální objekty]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/kontakty/|Kontakty]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/lidé-a-osoby/|Lidé a osoby]] - Fyzické a právnické osoby 
-  * [[https://ofn.gov.cz/umístění/|Umístění]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/vstupné/|Vstupné]] 
- 
-Dále pracujeme na: 
-  * [[https://ofn.gov.cz/práce/|Práce]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/školství/|Školství]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/věda-a-výzkum/|Věda a výzkum]] 
- 
-===== Obecnější OFN pro různé typy dat ===== 
-Následující Otevřené formální normy jsou finalizované. 
-To znamená, že podle nich může probíhat implementace. 
-Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. 
-  * [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/prostorová-data/|Prostorová data]] 
- 
-Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách: 
-  * [[https://ofn.gov.cz/číselníky/|Číselníky]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/propojená-data/|Propojená data (Linked Data)]] 
-  * [[https://ofn.gov.cz/propojená-data-s-časovou-složkou/|Propojená data s časovou složkou]] 
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]