otevřené-formální-normy:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
otevřené-formální-normy:start [2019/10/01 08:21]
Jakub Klímek
otevřené-formální-normy:start [2020/07/23 14:01]
Jakub Klímek [OFN pro konkrétní datové sady]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřené formální normy ======+====== Otevřené formální normy (OFN) ======
 Otevřené formální normy ve smyslu [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné. Otevřené formální normy ve smyslu [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné.
 Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují, že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní.
Řádek 8: Řádek 8:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +===== Význam a způsob použití otevřených formálních norem ===== 
 +Otevřená formální norma (OFN) specifikuje, jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích, akcích apod. 
 +Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je následující: 
 +  - Pokud publikujete data, která významově odpovídají tomu, co modelujeme, použijte tuto specifikaci, ať je to všude stejně a dá se s daty jednotně pracovat, nezávisle na zdroji. 
 +  - Všechny položky jsou nepovinné, tj. pokud některé nemáte, a objektivně nejsou potřeba, nic se neděje, prostě je v datech vynecháte. 
 +  - V OFN pro konrétní datové sady ale máme "minimalistický" příklad. Tím říkáme, že pokud nepublikujete/nemáte ani to co je v něm, tak ta data zřejmě nebudou dávat smysl a tudíž je nikdo nebude schopen použít, což je proti smyslu otevřených dat. 
 +  - Pokud máte položky navíc, tak je můžete libovolně přidat. V tom případě bychom byli rádi, když nám [[https://github.com/opendata-mvcr/otevrene-formalni-normy/issues|dáte vědět]], abychom mohli zvážit, zda to není něco, u čeho má smysl uvažovat o zanesení do OFN pro osatní poskytovatele a zpracovatele těchto dat.
 ===== OFN pro konkrétní datové sady ===== ===== OFN pro konkrétní datové sady =====
  
Řádek 14: Řádek 20:
 To znamená, že podle nich může probíhat implementace. To znamená, že podle nich může probíhat implementace.
 Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/registr-práv-a-povinností/|Registr práv a povinností]]+  * [[https://ofn.gov.cz/registr-práv-a-povinností/|Registr práv a povinností]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/aktuality/|Aktuality]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/sportoviště/|Sportoviště]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/turistické-cíle/|Turistické cíle]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/události/|Události]]
  
-V současnosti jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady: +Dále jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady: 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/faktury/|Faktury]] +  * [[https://ofn.gov.cz/bezúplatná-plnění-a-dary/|Bezúplatná plnění a dary]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/bezúplatná-plně-a-dary/|Bezúplatná plnění dary]] +  * [[https://ofn.gov.cz/dřeviny/|Dřeviny]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/parlamentní-data/|Parlamentní data]] +  * [[https://ofn.gov.cz/faktury/|Faktury]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/úřední-desky/|Úřední desky]]+  * [[https://ofn.gov.cz/hlasování/|Hlasování]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/kontejnery-na-tříděný-odpad/|Kontejnery na tříděný odpad]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/pracovní-místa/|Pracovní místa]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/pracovní-místa/|Pracovní místa ve vědě a výzkumu]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/sběrné-dvory/|Sběrné dvory]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/témata-dizertačních-prací/|Témata dizertačních prací]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/úřední-desky/|Úřední desky]] 
 + 
 +===== Specifikace pro nejčastěji se vyskytující části dat ===== 
 + 
 +Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme ve specifikacích pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy a specifikace. 
 +Následující specifikace jsou finalizované. 
 +To znamená, že podle nich může probíhat implementace. 
 +Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
  
-===== OFN pro nejčastěji se vyskytující části dat =====+  * [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/věc/|Věc]] - Společný předek všech tříd definovaných v OFN a sdílených specifikacích. Definuje identifikátor, název, popis, čas zneplatnění apod. 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/adresy/|Adresy]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/bezbariérovost/|Bezbariérovost]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/časová-specifikace/|Časová specifikace]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/digitální-objekty/|Digitální objekty]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/kontakty/|Kontakty]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/lidé-a-osoby/|Lidé a osoby]] - Fyzické a právnické osoby 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/umístění/|Umístění]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/vstupné/|Vstupné]]
  
-Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v otevřených formálních normách pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy. +Dále pracujeme na: 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství +  * [[https://ofn.gov.cz/práce/|Práce]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/adresy/|Adresy]] +  * [[https://ofn.gov.cz/školství/|Školství]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/umístění/|Umístění]] +  * [[https://ofn.gov.cz/věda-a-výzkum/|Věda výzkum]]
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/lidé-a-osoby/|Lidé osoby]] - Fyzické a právnické osoby +
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/kontakty/|Kontakty]] +
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/číselníky/|Číselníky]] - číselníky+
  
 ===== Obecnější OFN pro různé typy dat ===== ===== Obecnější OFN pro různé typy dat =====
Řádek 36: Řádek 65:
 To znamená, že podle nich může probíhat implementace. To znamená, že podle nich může probíhat implementace.
 Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]] +  * [[https://ofn.gov.cz/rozhraní-katalogů-otevřených-dat/|Rozhraní katalogů otevřených dat]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/prostorová-data/|Prostorová data]]+  * [[https://ofn.gov.cz/prostorová-data/|Prostorová data]]
  
 Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách: Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách:
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data/|Propojená data (Linked Data)]] +  * [[https://ofn.gov.cz/číselníky/|Číselníky]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data-s-časovou-složkou/|Propojená data s časovou složkou]]+  * [[https://ofn.gov.cz/propojená-data/|Propojená data (Linked Data)]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/propojená-data-s-časovou-složkou/|Propojená data s časovou složkou]]
   * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]   * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]
  
  • otevřené-formální-normy/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/10/22 18:04
  • autor: Michal Kubáň