Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
otevřené-formální-normy:start [2019/08/22 12:27]
Jakub Klímek [Obecnější OFN pro různé typy dat]
otevřené-formální-normy:start [2020/01/09 14:34] (aktuální)
Jakub Klímek [OFN pro konkrétní datové sady]
Řádek 14: Řádek 14:
 To znamená, že podle nich může probíhat implementace. To znamená, že podle nich může probíhat implementace.
 Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​registr-práv-a-povinností/​|Registr práv a povinností]]+  * [[https://ofn.gov.cz/​registr-práv-a-povinností/​|Registr práv a povinností]]
  
 V současnosti jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady: V současnosti jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady:
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​faktury/|Faktury]] +  * [[https://ofn.gov.cz/akce/|Akce]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​bezúplatná-plnění-a-dary/​|Bezúplatná plnění a dary]] +  * [[https://ofn.gov.cz/aktuality/​|Aktuality]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​parlamentní-data/​|Parlamentní data]] +  * [[https://​ofn.gov.cz/​bezúplatná-plnění-a-dary/​|Bezúplatná plnění a dary]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​úřední-desky/​|Úřední desky]]+  * [[https://ofn.gov.cz/faktury/​|Faktury]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​parlamentní-data/​|Parlamentní data]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/pracovní-místa/​|Pracovní místa]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​sportoviště/​|Sportoviště]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​turistické-cíle/​|Turistické cíle]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​úřední-desky/​|Úřední desky]]
  
 ===== OFN pro nejčastěji se vyskytující části dat ===== ===== OFN pro nejčastěji se vyskytující části dat =====
  
 Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v otevřených formálních normách pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy. Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v otevřených formálních normách pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy.
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​základní-datové-typy/​|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství +  * [[https://ofn.gov.cz/​základní-datové-typy/​|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství 
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​adresy/​|Adresy]] +  * [[https://ofn.gov.cz/​adresy/​|Adresy]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​lidé/|Lidé]] - fyzické osoby +  * [[https://ofn.gov.cz/bezbariérovost/|Bezbariérovost]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/​kontakty/​|Kontakty]] +  * [[https://ofn.gov.cz/časová-platnost/​|Časová platnost]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/osoby/|Osoby]] - právnické osoby +  * [[https://​ofn.gov.cz/​číselníky/​|Číselníky]] 
-  * [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/číselníky/|Číselníky]] - číselníky+  * [[https://​ofn.gov.cz/​kontakty/​|Kontakty]] 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/lidé-a-osoby/|Lidé a osoby]] - Fyzické a právnické osoby 
 +  * [[https://ofn.gov.cz/otevírací-doba/|Otevírací doba]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​umístění/|Umístění]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​vstupné/​|Vstupné]]
  
 ===== Obecnější OFN pro různé typy dat ===== ===== Obecnější OFN pro různé typy dat =====
Řádek 36: Řádek 45:
 To znamená, že podle nich může probíhat implementace. To znamená, že podle nich může probíhat implementace.
 Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]] +  * [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Rozhraní katalogů otevřených dat]] 
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​prostorová-data/​|Prostorová data]]+  * [[https://ofn.gov.cz/​prostorová-data/​|Prostorová data]]
  
 Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách: Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách:
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/​|Propojená data (Linked Data)]] +  * [[https://ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Propojená data (Linked Data)]] 
-  * [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data-s-časovou-složkou/​|Propojená data s časovou složkou]]+  * [[https://ofn.gov.cz/​propojená-data-s-časovou-složkou/​|Propojená data s časovou složkou]]
   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]