Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
otevřené-formální-normy:start [2019/10/04 12:33]
Jakub Klímek
otevřené-formální-normy:start [2020/07/23 14:02] (aktuální)
Jakub Klímek [OFN pro konkrétní datové sady]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřené formální normy ======+====== Otevřené formální normy (OFN) ======
 Otevřené formální normy ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné. Otevřené formální normy ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné.
 Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují,​ že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují,​ že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní.
Řádek 8: Řádek 8:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +===== Význam a způsob použití otevřených formálních norem ===== 
 +Otevřená formální norma (OFN) specifikuje,​ jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích,​ akcích apod. 
 +Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je následující:​ 
 +  - Pokud publikujete data, která významově odpovídají tomu, co modelujeme, použijte tuto specifikaci,​ ať je to všude stejně a dá se s daty jednotně pracovat, nezávisle na zdroji. 
 +  - Všechny položky jsou nepovinné, tj. pokud některé nemáte, a objektivně nejsou potřeba, nic se neděje, prostě je v datech vynecháte. 
 +  - V OFN pro konrétní datové sady ale máme "​minimalistický"​ příklad. Tím říkáme, že pokud nepublikujete/​nemáte ani to co je v něm, tak ta data zřejmě nebudou dávat smysl a tudíž je nikdo nebude schopen použít, což je proti smyslu otevřených dat. 
 +  - Pokud máte položky navíc, tak je můžete libovolně přidat. V tom případě bychom byli rádi, když nám [[https://​github.com/​opendata-mvcr/​otevrene-formalni-normy/​issues|dáte vědět]], abychom mohli zvážit, zda to není něco, u čeho má smysl uvažovat o zanesení do OFN pro osatní poskytovatele a zpracovatele těchto dat.
 ===== OFN pro konkrétní datové sady ===== ===== OFN pro konkrétní datové sady =====
  
Řádek 15: Řádek 21:
 Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi. Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
   * [[https://​ofn.gov.cz/​registr-práv-a-povinností/​|Registr práv a povinností]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​registr-práv-a-povinností/​|Registr práv a povinností]]
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​aktuality/​|Aktuality]]
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​sportoviště/​|Sportoviště]]
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​turistické-cíle/​|Turistické cíle]]
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​události/​|Události]]
  
-V současnosti ​jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady: +Dále jsou rozpracovány následující Otevřené formální normy pro konkrétní datové sady:
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​akce/​|Akce]] +
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​faktury/​|Faktury]]+
   * [[https://​ofn.gov.cz/​bezúplatná-plnění-a-dary/​|Bezúplatná plnění a dary]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​bezúplatná-plnění-a-dary/​|Bezúplatná plnění a dary]]
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​parlamentní-data/|Parlamentní data]]+  * [[https://​ofn.gov.cz/​dřeviny/​|Dřeviny]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​faktury/​|Faktury]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​hlasování/​|Hlasování]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​kontejnery-na-tříděný-odpad/​|Kontejnery na tříděný odpad]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​pracovní-místa/​|Pracovní místa]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​pracovní-místa-ve-vědě-a-výzkumu/​|Pracovní místa ve vědě a výzkumu]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​sběrné-dvory/​|Sběrné dvory]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​témata-dizertačních-prací/|Témata dizertačních prací]]
   * [[https://​ofn.gov.cz/​úřední-desky/​|Úřední desky]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​úřední-desky/​|Úřední desky]]
  
-===== OFN pro nejčastěji se vyskytující části dat =====+===== Specifikace ​pro nejčastěji se vyskytující části dat ===== 
 + 
 +Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme ve specifikacích pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy a specifikace. 
 +Následující specifikace jsou finalizované. 
 +To znamená, že podle nich může probíhat implementace. 
 +Případné připomínky k nim budou zapracovány za delší dobu a co nejcitlivěji k aktuální verzi.
  
-Společné části vyskytující se ve více datových sadách pak specifikujeme v otevřených formálních normách pro sdílené datové typy, na které se pak odkazují ostatní otevřené formální normy. 
   * [[https://​ofn.gov.cz/​základní-datové-typy/​|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství   * [[https://​ofn.gov.cz/​základní-datové-typy/​|Základní datové typy]] - Ano či ne (booleovská hodnota), Celé číslo, Desetinné číslo, Datum, Čas, Datum a čas, Řetězec, URL, Cena, Množství
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​věc/​|Věc]] - Společný předek všech tříd definovaných v OFN a sdílených specifikacích. Definuje identifikátor,​ název, popis, čas zneplatnění apod.
   * [[https://​ofn.gov.cz/​adresy/​|Adresy]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​adresy/​|Adresy]]
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​umístění/|Umístění]] +  * [[https://​ofn.gov.cz/​bezbariérovost/|Bezbariérovost]] 
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​lidé-a-osoby/|Lidé a osoby]] - Fyzické a právnické osoby+  * [[https://​ofn.gov.cz/​časová-specifikace/|Časová specifikace]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​digitální-objekty/​|Digitální objekty]]
   * [[https://​ofn.gov.cz/​kontakty/​|Kontakty]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​kontakty/​|Kontakty]]
-  * [[https://​ofn.gov.cz/​číselníky/|Číselníky]] - číselníky+  * [[https://​ofn.gov.cz/​lidé-a-osoby/|Lidé a osoby]] - Fyzické a právnické osoby 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​umístění/​|Umístění]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​vstupné/​|Vstupné]] 
 + 
 +Dále pracujeme na: 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​práce/​|Práce]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​školství/​|Školství]] 
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​věda-a-výzkum/​|Věda a výzkum]]
  
 ===== Obecnější OFN pro různé typy dat ===== ===== Obecnější OFN pro různé typy dat =====
Řádek 41: Řádek 69:
  
 Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách: Dále pracujeme na následujícíh obecnějších otevřených formálních normách:
 +  * [[https://​ofn.gov.cz/​číselníky/​|Číselníky]]
   * [[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Propojená data (Linked Data)]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data/​|Propojená data (Linked Data)]]
   * [[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data-s-časovou-složkou/​|Propojená data s časovou složkou]]   * [[https://​ofn.gov.cz/​propojená-data-s-časovou-složkou/​|Propojená data s časovou složkou]]
   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]