Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
otevřené-formální-normy:start [2020/03/16 13:45]
Jakub Klímek [OFN pro konkrétní datové sady]
otevřené-formální-normy:start [2020/03/17 09:56] (aktuální)
Jakub Klímek [Otevřené formální normy]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřené formální normy ======+====== Otevřené formální normy (OFN) ======
 Otevřené formální normy ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné. Otevřené formální normy ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-9|§ 3 odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] jsou pro poskytovatele otevřených dat dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p4b-1|§ 4b odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] závazné.
 Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují,​ že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní. Jedná se o technická doporučení zaměřená na vybrané datové sady, která zajišťují,​ že stejná data publikovaná různými poskytovateli budou interoperabilní.
Řádek 8: Řádek 8:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +===== Význam a způsob použití otevřených formálních norem ===== 
 +Otevřená formální norma (OFN) specifikuje,​ jak publikovat data o konkrétních věcech, např. sportovištích,​ akcích apod. 
 +Smysl OFN a zamýšlený způsob použití je následující:​ 
 +  - Pokud publikujete data, která významově odpovídají tomu, co modelujeme, použijte tuto specifikaci,​ ať je to všude stejně a dá se s daty jednotně pracovat, nezávisle na zdroji. 
 +  - Všechny položky jsou nepovinné, tj. pokud některé nemáte, a objektivně nejsou potřeba, nic se neděje, prostě je v datech vynecháte. 
 +  - V OFN pro konrétní datové sady ale máme "​minimalistický"​ příklad. Tím říkáme, že pokud nepublikujete/​nemáte ani to co je v něm, tak ta data zřejmě nebudou dávat smysl a tudíž je nikdo nebude schopen použít, což je proti smyslu otevřených dat. 
 +  - Pokud máte položky navíc, tak je můžete libovolně přidat. V tom případě bychom byli rádi, když nám [[https://​github.com/​opendata-mvcr/​otevrene-formalni-normy/​issues|dáte vědět]], abychom mohli zvážit, zda to není něco, u čeho má smysl uvažovat o zanesení do OFN pro osatní poskytovatele a zpracovatele těchto dat.
 ===== OFN pro konkrétní datové sady ===== ===== OFN pro konkrétní datové sady =====