Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

podmínky-užití:obsahuje-více-autorských-děl [2018/06/09 12:03] (aktuální)
Jakub Míšek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== Více děl v distribuci ==== 
 +Distribuce datové sady obsahuje více autorskoprávně chráněných děl ve smyslu [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2000-121#​p2|§ 2 autorského zákona (121/2000 Sb.)]]. 
 +Pokud chcete díla užít, musíte dodržet licenční podmínky, které jsou uvedeny u každého z nich.