Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

role:koordinator-otevirani-dat [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Koordinátor otevírání dat ======
 +
 +Koordinátor otevírání dat řídí celý proces otevírání dat organizace a je za něj zodpovědný. Některé kroky realizuje s pomocí ostatních rolí. ​
 +
 +V rámci [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|vytvoření publikačního plánu]] Koordinátor otevírání dat zajišťuje následující činnosti:
 +  * [[cinnost:​priprava-interni-legislativy|připravuje interní legislativu]],​
 +  * [[cinnost:​priprava-publikacniho-planu|připravuje publikační plán]],
 +  * [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhoduje o způsobu katalogizace otevřených dat]],
 +  * [[cinnost:​zverejneni-publikacniho-planu|zveřejňuje publikační plán]],
 +  * [[cinnost:​vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni|periodicky vyhodnocuje plnění publikačního plánu a informuje vedení]].
 +
 +V rámci [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|zveřejnění konkrétní datové sady v otevřené podobě]] Koordinátor otevírání dat zajišťuje následující činnosti:
 +  * [[cinnost:​kontrola-datove-sady-pripravene-k-publikaci|kontroluje připravenou datovou sadu k publikaci]],​
 +  * [[cinnost:​zajisteni-zverejneni-datove-sady|zajišťuje zveřejnění datové sady]].