Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sidebar [2018/01/23 14:29]
Jakub Klímek
sidebar [2018/05/22 09:55] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
   * [[standardy:​co-jsou-otevrena-data|Co jsou otevřená data?]]   * [[standardy:​co-jsou-otevrena-data|Co jsou otevřená data?]]
-  * [[https://nkod.opendata.cz|Národní katalog otevřených dat (NKOD)]]+  * [[https://data.gov.cz/​datové-sady|Národní katalog otevřených dat (NKOD)]]
   * [[standardy:​start|Postup otevírání dat]]   * [[standardy:​start|Postup otevírání dat]]
     * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]     * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]