Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sidebar [2018/12/19 14:45]
Jakub Klímek
sidebar [2019/02/20 14:50] (aktuální)
Řádek 11: Řádek 11:
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
-  * [[nastroj:start|Nástroje]]+  * [[otevřené-formální-normy:start|Otevřené formální normy]]
   * [[edu:​start|Vzdělávání]]   * [[edu:​start|Vzdělávání]]
   * [[legislativa:​start|Legislativa]]   * [[legislativa:​start|Legislativa]]