Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
sidebar [2019/02/20 14:50]
sidebar [2019/09/16 09:40] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 +  * [[informace:​start]]
 +  * [[https://​data.gov.cz/​datové-sady|Národní katalog otevřených dat (NKOD)]]
 +  * [[standardy:​start]]
 +    * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu]]
 +    * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad]]
 +    * [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu]]
 +  * [[vzor:​start]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Centrální orgány]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-kraje|Kraje]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
 +    * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
 +  * [[špatná-praxe:​start|Špatná praxe v otevřených datech]]
 +  * [[otevřené-formální-normy:​start|Otevřené formální normy]]
 +  * [[edu:​start|Vzdělávání]]
 +  * [[legislativa:​start|Legislativa]]
 +  * [[dokumenty:​start|Dokumenty]]
 +  * [[statistika:​start|Statistiky NKOD]]
 +  * [[kontakt:​start]]