Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:co-jsou-otevrena-data [2018/04/24 13:15]
Jakub Klímek
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Co jsou otevřená data? ====== 
  
-Otevřená data jsou dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." Pomohla například k vytvoření [[https://​www.hlidacsmluv.cz/​|Hlídače smluv]], [[https://​mapybezbarier.cz/​cs/​|Map bez bariér]], [[https://​volebnikalkulacka.cz/​cs/​inventura-hlasovani-2017|Inventuru hlasování v PSP ČR]] nebo [[https://​www.seznam.cz/​jizdnirady|obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích]]. 
- 
-Otevřená data musí být především 
- 
-  - Přístupná jako datové soubory ve strojově čitelném a otevřeném formátu s úplným a aktuálním obsahem databáze nebo agregovanou statistikou 
-  - Opatřená neomezujícími podmínkami užití 
-  - Evidovaná v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) jako přímé odkazy na datové soubory 
-  - Opatřená dokumentací 
-  - Dostupná ke stažení bez technických překážek (registrace,​ omezení počtu přístupů,​ CAPTCHA, apod.) 
-  - Připravena s cílem co nejsnazšího strojového zpracování programátory apod. 
-  - Opatřená kontaktem na kurátora pro zpětnou vazbu (chyby, žádost o rozšíření,​ apod.) 
- 
-Pokud vaše datová sada nesplňuje jednu z podmínek, nejedná se o otevřená data. Otevřenými daty zejména není 
- 
-  - Vyhledávací formulář určený pro koncové uživatele 
-  - Webová stránka s dalšími informacemi 
-  - Veřejné mapové rozhraní GIS 
-  - Webová služba zpřístupňující jednotlivé záznamy tvořící datovou sadu s omezením počtu přístupů 
-  - Datová sada ve formátu PDF 
-  - Datová sada ve formátu XLS formátovaná pro tisk 
-  - Datová sada v pseudo-CSV formátu (např. jiný oddělovač než '',''​) 
- 
-Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy. 
- 
-===== Kam dál? ===== 
-  * [[standardy:​otevrena-data-blize|Bližší informace o otevřených datech]] 
-  * [[standardy:​dulezite-pojmy|Důležité pojmy v oblasti otevřených dat]] 
-  * [[standardy:​stupne-otevrenosti|Stupně otevřenosti otevřených dat a česká legislativa]]