Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:co-jsou-otevrena-data [2018/04/24 13:15]
Jakub Klímek
standardy:co-jsou-otevrena-data [2018/07/18 18:26] (aktuální)
Jakub Míšek [Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti?]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Co jsou otevřená data? ====== ====== Co jsou otevřená data? ======
  
-Otevřená data jsou dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." Pomohla například k vytvoření [[https://​www.hlidacsmluv.cz/​|Hlídače smluv]], [[https://​mapybezbarier.cz/​cs/​|Map bez bariér]], [[https://​volebnikalkulacka.cz/​cs/​inventura-hlasovani-2017|Inventuru hlasování v PSP ČR]] nebo [[https://​www.seznam.cz/​jizdnirady|obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích]].+Otevřená data jsou dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." ​Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. ​Pomohla například k vytvoření [[https://​www.hlidacsmluv.cz/​|Hlídače smluv]], [[https://​mapybezbarier.cz/​cs/​|Map bez bariér]], [[https://​volebnikalkulacka.cz/​cs/​inventura-hlasovani-2017|Inventuru hlasování v PSP ČR]] nebo [[https://​www.seznam.cz/​jizdnirady|obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích]].
  
 Otevřená data musí být především Otevřená data musí být především
Řádek 24: Řádek 24:
  
 Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy. Při určování datových sad berte na vědomí, že otevřená data se netýkají pouze dat o trasparentnosti ale všech oblastí veřejné správy.
 +
 +====== Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti? ======
 +Ano! Dle § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím mohou informačně povinné subjekty obecně zveřejňovat informace, ledaže by se v konkrétním případě jednalo o zákonem omezenou výjimky (například protože jde o osobní údaje nebo obchodní tajemství).
 +
 +Informace poskytované zveřejněním,​ ať už povinně nebo na základě této dobrovolnosti,​ je třeba poskytovat v souladu s § 4b odst. 1 v otevřeném formátu (alespoň jednom), a pokud to umožnuje technická specifikace informace, tak musí být formát i strojově čitelný. Zákon zároveň stanoví, že formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy, což jsou podzákonná psaná pravidla, často technického charakteru, která mají zajistit standardizaci a interoperabilitu mezi různými poskytovateli informací, aby byla co nejvíce zajištěna možnost opětovného užití informací. Zákon tedy předpokládá co možná nejotevřenější způsob publikace informací. Na této stránce naleznete otevřené formální normy, které směřují ke správné publikaci otevřených dat, a které mají být v souladu s § 4b odst. 1 co nejvíce dodržovány.
  
 ===== Kam dál? ===== ===== Kam dál? =====