Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:chybné-datumy [2017/09/04 15:07]
Jakub Klímek [Datumy ve formátu jiném než YYYY-MM-DD]
standardy:csv:chybné-datumy [2018/01/07 00:00] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
 Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.
  
-Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro data a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména ''​1. září 2017''​ nebo ''​9.4.2017''​ apod., což zbytečně ​zesložiťuje použití.+Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro data a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména ''​1. září 2017''​ nebo ''​9.4.2017''​ apod., což zbytečně ​znesnadňuje použití.
  
 ===== Symptomy ===== ===== Symptomy =====