Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:chybné-kódování [2017/09/04 13:15]
Jakub Klímek [Co s tím]
standardy:csv:chybné-kódování [2017/09/04 00:00] (aktuální)
Řádek 25: Řádek 25:
  
 {{:​standardy:​csv:​csv-konverze.png?​nolink|Konverze kódování CSV souboru}} {{:​standardy:​csv:​csv-konverze.png?​nolink|Konverze kódování CSV souboru}}
 +
 +==== Konverze z pomocí Google Sheets ====
 +Můžeme rovněž využít Google Sheets, který si s chybným kódováním poradí a nechá nás stáhnout validní CSV.
 +Budeme potřebovat Google účet, který ale [[https://​accounts.google.com/​SignUp|lze zřídit zdarma]].
 +  * Do [[https://​drive.google.com|Google Drive (Disk Google)]] nahrajeme soubor ke konverzi a otevřeme ho pomocí Google Sheets
 +  * Stáhneme data do CSV souboru
 +
 +{{:​standardy:​csv:​csv-gs-import-5.png?​nolink|Stažení CSV souboru z Google Sheets}}
 +