Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:jednotky [2017/11/06 14:01]
Jakub Klímek vytvořeno
standardy:csv:jednotky [2018/01/07 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Jednotky ​zapsané přímo ​číselné ​hodnotě ​======+====== Jednotky ​jakou součást ​číselné ​hodnoty ​======
 Hodnoty různých měření mají zpravidla své jednotky, například kilogramy, metry, roky, koruny apod. Hodnoty různých měření mají zpravidla své jednotky, například kilogramy, metry, roky, koruny apod.
 Pokud s takovými hodnotami chceme pracovat (sčítat, počítat průměry, apod.), potřebujeme je reprezentovat jako čísla. Pokud s takovými hodnotami chceme pracovat (sčítat, počítat průměry, apod.), potřebujeme je reprezentovat jako čísla.