Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce [2017/09/04 15:44]
Jakub Klímek vytvořeno
standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce [2017/09/04 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Prázdné řádky či sloupce ====== ====== Prázdné řádky či sloupce ======
 Prázdné řádky či sloupce vznikají nejčastěji převodem formátované tabulky z tabulkového editoru (sloučené buňky, vzorce) přímo do formátu CSV. Prázdné řádky či sloupce vznikají nejčastěji převodem formátované tabulky z tabulkového editoru (sloučené buňky, vzorce) přímo do formátu CSV.
-Takový obsah CSV ale znesnadňuje práci s daty, jelikož je třeba nejprve zjišťovat,​ proč tam mezery jsou, co znamenají, zda například neoddělují součty a podobně, a pak je třeba data upravit předtím, než je možné s nimi pracovat.+Takový obsah CSV sice může být syntakticky validní, ​ale znesnadňuje práci s reprezentovanými ​daty.  
 +Je totiž třeba nejprve zjišťovat,​ proč tam mezery jsou, co znamenají, zda například neoddělují součty a podobně, a pak je třeba data upravit předtím, než je možné s nimi pracovat.
  
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====