standardy:csv

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv [2019/02/19 16:58]
Jakub Klímek [Nástroje pro práci s CSV]
standardy:csv [2021/03/18 12:42] (aktuální)
Jakub Klímek [Formát CSV]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Tabulková data jsou v CSV reprezentována pomocí následujících jednoduchých pravidel: Tabulková data jsou v CSV reprezentována pomocí následujících jednoduchých pravidel:
-  - Soubor CSV má kódování UTF-8+  - Soubor CSV má kódování UTF-8 (ve variantě bez BOM)
   - Jednotlivé řádky tabulky jsou zapsány jako řádky textového souboru oddělené pomocí CRLF (znaky s UTF-8 kódy U+000D U+000A)   - Jednotlivé řádky tabulky jsou zapsány jako řádky textového souboru oddělené pomocí CRLF (znaky s UTF-8 kódy U+000D U+000A)
   - Údaje v řádku tabulky jsou zapsány jako řetězce oddělené čárkou (znak '','' s UTF-8 kódem U+002C)   - Údaje v řádku tabulky jsou zapsány jako řetězce oddělené čárkou (znak '','' s UTF-8 kódem U+002C)
-  - Pokud údaj sám obsahuje čárku, musí být uzavřen v uvozovkách (znak ''%%"%%'' s UTF-8 kódem U+0022) +  - Pokud údaj sám obsahuje čárku '','', nový řádek ''CRLF'' či uvozovku ''%%"%%'', musí být uzavřen v uvozovkách (znak ''%%"%%'' s UTF-8 kódem U+0022) 
-  - Pokud údaj sám obsahuje uvozovku, musí být zdvojena, tj. místo ''%%"%%'' bude zapsána jako ''%%""%%''+  - Uvozovku v hodnotě je třeba zdvojit, tj. místo ''%%"%%'' bude zapsána jako ''%%""%%''
  
 Příklad tabulkových dat v CSV: Příklad tabulkových dat v CSV:
Řádek 18: Řádek 18:
 </code> </code>
 ===== Nástroje pro práci s CSV ===== ===== Nástroje pro práci s CSV =====
-  * CSV můžete [[http://csvlint.io/|validovat online pomocí CSV Lint]] (nikoliv však jeho schéma!) +  * CSV můžete [[http://csvlint.io/|validovat online pomocí CSV Lint]] ([[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|nikoliv však jeho schéma!]]
-  * CSV můžete [[https://www.w3.org/standards/techs/csv#w3c_all|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]+  * CSV můžete [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]
   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://www.google.com/sheets/about/|Google Sheets]], [[https://www.openoffice.org/product/calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://products.office.com/en/excel|Microsoft Excel]]   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://www.google.com/sheets/about/|Google Sheets]], [[https://www.openoffice.org/product/calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://products.office.com/en/excel|Microsoft Excel]]
-  * CSV můžete otevřít v libovolném textovém editoru, např. [[https://notepad-plus-plus.org/|Notepad++]]. Standardní Poznámkový blok ve Windows ovšem vhodný není.+  * CSV můžete otevřít v libovolném textovém editoru, např. [[https://notepad-plus-plus.org/|Notepad++]] nebo [[https://code.visualstudio.com/|Visual Studio Code]]. Standardní Poznámkový blok ve Windows ovšem vhodný není.
   * CSV můžete [[http://codebeautify.org/csv-to-sql-converter|nahrát do relační SQL databáze]]   * CSV můžete [[http://codebeautify.org/csv-to-sql-converter|nahrát do relační SQL databáze]]
  
  • standardy/csv.1550591882.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)