Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/08/24 16:08]
Michal Med
standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/08/25 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Souřadnice X a Y jako samostatné atributy ====== ====== Souřadnice X a Y jako samostatné atributy ======
-Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. ​+Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. Chybné jsou i podobné reprezentace,​ jako například sloupec s názvem "​x,​y"​ a dvojice souřadnic jako jeho hodnota.
  
 Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[draft:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3]]. Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[draft:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3]].