start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2019/06/05 10:05]
Martin Nečaský [Podněty pro nové datové sady]
start [2021/06/25 12:59]
Michal Kubáň
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ======
 Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
-Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. +Ostatní zájemci o otevřená data by měli pokračovat na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. 
- +Tým odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR, který je věcným správcem národního katalogu otevřených datsi dovoluje upozornit všechny uživatele na postupně probíhající převod obsahu z tohoto webu na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]], který v cílovém stavu bude jednotnou platformou o otevřených datech v ČR.
-<WRAP center round tip 60%> +
-Otevřená data nevisí ve vzduchoprázdnuprávě naopak! Více viz [[informace:kontext:start]]. +
-</WRAP> +
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 13: Řádek 9:
 /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/
   * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]]   * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]]
-  * [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] 
-  * [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]] 
-  * [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]] 
   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
-  * [[otevřené-formální-normy:start]] +  * Stále probíhají [[https://data.gov.cz/vzdělávání/|školení]] otevřeným datům
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]] +
-  * [[špatná-praxe:start]] +
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-===== Co má obsahovat publikační plán? =====+===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/ /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 32: Řádek 22:
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kontakty ===== 
-  * [[kontakt:start|Národní koordinátor otevřených dat]] 
-  * Pracovní skupina poskytovatelů otevřených dat 
-  * [[kontakt:skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Školení, semináře a workshopy ===== 
-Stále probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům.  
- 
-[[edu:start|Více informací v sekci vzdělávání. ]]  [[https://goo.gl/forms/U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]] 
-<WRAP center round tip 60%> 
-V případě zájmu si můžete [[https://goo.gl/forms/2pmSUX7g1jBwivEA3|o další školení napsat]].  
-</WRAP> 
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2021/06/25 12:59
  • autor: Michal Kubáň