start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2019/09/24 11:00]
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele]
start [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== 
-Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. 
-Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. 
- 
-<WRAP center round tip 60%> 
-Otevřená data nevisí ve vzduchoprázdnu, právě naopak! Více viz [[informace:kontext:start]]. 
-</WRAP> 
- 
- 
-<WRAP group> 
-<WRAP half column> 
-===== Jak otevírat data? ===== 
-/*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ 
-  * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]] 
-  * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]] 
-  * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]] 
- 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kterými datovými sadami lze začít? ===== 
-/*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/ 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-centralni-organy|Centrální orgány]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-kraje|Kraje]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]] 
-    * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]] 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kontakty ===== 
-  * [[kontakt:start|Národní koordinátor otevřených dat]] 
- 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Školení, semináře a workshopy ===== 
-Stále probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům.  
- 
-[[edu:start|Více informací v sekci vzdělávání. ]]  [[https://goo.gl/forms/U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]] 
-<WRAP center round tip 60%> 
-V případě zájmu si můžete [[https://goo.gl/forms/2pmSUX7g1jBwivEA3|o další školení napsat]].  
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-</WRAP> 
-===== Podněty pro nové datové sady ===== 
- 
-Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]]. 
- 
-Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]].  
- 
-Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]]. 
- 
- 
-Tento portál vznikl v rámci {{::standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172. 
- 
- 
  
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)