start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2018/06/01 12:55]
Martin Nečaský
start [2021/06/25 12:59] (aktuální)
Michal Kubáň
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Portál o otevřených datech pro poskytovatele ======+====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== 
 +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. 
 +Ostatní zájemci o otevřená data by měli pokračovat na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. 
 +Tým odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR, který je věcným správcem národního katalogu otevřených dat, si dovoluje upozornit všechny uživatele na postupně probíhající převod obsahu z tohoto webu na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]], který v cílovém stavu bude jednotnou platformou o otevřených datech v ČR.
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 5: Řádek 8:
 ===== Jak otevírat data? ===== ===== Jak otevírat data? =====
 /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/
-  * [[standardy:v-kostce|V kostce]] +  * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]]
-  * [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] +
-  * [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]] +
-  * [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]]+
   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]] +  * Stále probíhají [[https://data.gov.cz/vzdělávání/|školení]] otevřeným datům
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 4 a 5]] +
-  * [[špatná-praxe:start]] +
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-===== Co má obsahovat publikační plán? =====+===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/ /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 25: Řádek 22:
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti|Obce s rozšířenou působností]]
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni|Ostatní obce]]
-</WRAP> 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP group> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Kontakty ===== 
-  * [[kontakt:start|Národní koordinátor otevřených dat]] 
-  * Pracovní skupina poskytovatelů otevřených dat 
-  * [[kontakt:skupina-uživatelů-otevřených-dat|Pracovní skupina uživatelů otevřených dat]] 
-</WRAP> 
- 
-<WRAP half column> 
-===== Školení, semináře a workshopy ===== 
-V listopadu 2017 proběhla [[edu:konference:2017]] a stále probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům.  
-<WRAP center round tip 60%> 
-V případě zájmu si můžete [[https://goo.gl/forms/2pmSUX7g1jBwivEA3|o školení napsat]].  
-</WRAP> 
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
Řádek 49: Řádek 28:
 Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]]. Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]].
  
-Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJl4dmtOVOon63c_Tla21TGl3RkT8Ty4ut3euQKhydE|seznamu podnětů na otevření dat]]. +Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]]. 
  
 Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]]. Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]].
  • start.1527850531.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)