start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
start [2021/06/25 12:59] (aktuální)
Michal Kubáň
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ======
 Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
-Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]].+Ostatní zájemci o otevřená data by měli pokračovat na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]
 +Tým odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR, který je věcným správcem národního katalogu otevřených dat, si dovoluje upozornit všechny uživatele na postupně probíhající převod obsahu z tohoto webu na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]], který v cílovém stavu bude jednotnou platformou o otevřených datech v ČR.
  
 <WRAP group> <WRAP group>
Řádek 10: Řádek 11:
   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]   * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]]
   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
-  * Stále probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům+  * Stále probíhají [[https://data.gov.cz/vzdělávání/|školení]] k otevřeným datům
 </WRAP> </WRAP>
  
  • start.1591169822.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1