start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2021/06/24 14:48]
Jakub Klímek
start [2021/06/25 12:59] (aktuální)
Michal Kubáň
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== ====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ======
 Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat.
-Ostatní zájemci o otevírání dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. +Ostatní zájemci o otevřená data by měli pokračovat na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]. 
-Web [[opendata.gov.cz]] je postupně převáděn na [[data.gov.cz]].+Tým odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČR, který je věcným správcem národního katalogu otevřených dat, si dovoluje upozornit všechny uživatele na postupně probíhající evod obsahu z tohoto webu na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]], který v cílovém stavu bude jednotnou platformou o otevřených datech v ČR.
  
 <WRAP group> <WRAP group>
  • start.1624538938.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/06/24 14:48
  • autor: Jakub Klímek