Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2018/01/23 14:24]
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR]
start [2018/04/20 14:39] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 9: Řádek 9:
  
 Velmi podstatnou vlastností otevřených dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek užití, které by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účely. A v neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získání. Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi,​ tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/ Velmi podstatnou vlastností otevřených dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek užití, které by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účely. A v neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získání. Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi,​ tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/
 +
 +<WRAP center round tip 60%>
 +Zajímá vás, jaká data jsou v ČR otevřená? Pak hledáte [[https://​nkod.opendata.cz/​|Národní katalog otevřených dat]].
 +</​WRAP>​