Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2018/04/20 14:39]
Jakub Klímek
start [2018/12/19 15:45] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Otevřená data v ČR ====== +====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ​====== 
-/​*Doporučené postupy, návody a praktiky publikace ​otevřených dat v ČR.*/ +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé ​otevřených dat detailní informace o všech částech procesu ​otevírání dat. 
- +Ostatní zájemci ​otevírání ​dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál ​otevřených dat v ČR]].
-Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup ​otevírání ​dat a nabízí vzorové publikační plány, které obsahují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených ​dat. Portál rovněž informuje ​školeních připravených k tématu otevřených ​dat+
- +
-/*Před pěti lety začaly ve Velké Británii a USA zveřejňovat informace veřejného sektoru ve formátu otevřených dat, které si do té doby úřady nechávaly pro sebe. Následná vlna zájmu přinesla několik tisíc mobilních aplikací, odhalila nové příležitosti pro podnikání a proměnila státní správu. Postupně začaly zveřejňovat svá data organizace jako Světová banka, OECD, OSN, Evropská Unie. Svá otevřená data začaly zpřístupňovat na svých národních katalozích státy po celém světě. Otevřená ​data se významně podílela na odstartování "​datové revoluce 21století"​ a Česká republika může být u toho +
- +
-Otevřená data ale musí splňovat řadu podmínek, zejména úplnost, snadnou dostupnost v prostředí Internetu běžnými informačními a komunikačními technologiemi,​ strojovou čitelnost a dodržení formátů dat a standardů, které jsou dobře zpracovatelné a mohou být bezplatně využitelné bez nutnosti nakupovat specifický software.  +
- +
-Velmi podstatnou vlastností ​otevřených dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek užití, které by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účely. A neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získáníDatová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi,​ tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/+
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-Zajímá vás, jaká data jsou v ČR otevřená? Pak hledáte ​[[https://​nkod.opendata.cz/​|Národní katalog otevřených dat]].+Otevřená ​data nevisí ve vzduchoprázdnu,​ právě naopak! Více viz [[informace:kontext:​start]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 19: Řádek 12:
 ===== Jak otevírat data? ===== ===== Jak otevírat data? =====
 /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​ /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​
 +  * [[informace:​otevírání-dat-v-kostce]]
   * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]   * [[standardy:​vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]]
   * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]]   * [[standardy:​zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]]
Řádek 25: Řádek 19:
   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]   * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]
   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]   * [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|Technické standardy pro datové sady na stupni otevřenosti 3]]
-  * [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy ​pro datové sady na stupni otevřenosti 4 a 5]]+  * [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]]
   * [[špatná-praxe:​start]]   * [[špatná-praxe:​start]]
  
Řádek 52: Řádek 46:
 <WRAP half column> <WRAP half column>
 ===== Školení, semináře a workshopy ===== ===== Školení, semináře a workshopy =====
-V listopadu 2017 proběhla [[edu:​konference:​2017]] a stále ​probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​+Stále ​probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům. ​ 
 + 
 +[[edu:​start|Více informací v sekci vzdělávání. ]]  [[https://​goo.gl/​forms/​U9YOgFv3XF5pPKe12|Přihláška na školení]]
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o školení napsat]]. ​+V případě zájmu si můžete [[https://​goo.gl/​forms/​2pmSUX7g1jBwivEA3|o ​další ​školení napsat]]. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​